Dokument & lagar (56 träffar)

Omröstning 2007/08:SkU32p1 Redovisning av skatteutgifter 2008

Votering: betänkande 2007/08:SkU32 Redovisning av skatteutgifter, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2008 Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk32 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk33 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2007/08:123 till handlingarna. Datum: 2008-06-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-06-18

Omröstning 2007/08:SkU28p1 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Votering: betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål, förslagspunkt 1 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1994:1776 om skatt på energi, 2. lag om lagerskatt på flygbensin. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:122

2008-04-24

Omröstning 2007/08:SkU27p1 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

Votering: betänkande 2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter, förslagspunkt 1 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter Riksdagen dels antar regeringens förslag till

2008-06-12

Omröstning 2007/08:SkU26p3 Skyddet för personuppgifter inom folkbokföringen

Votering: betänkande 2007/08:SkU26 Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.förslagspunkt 3 Skyddet för personuppgifter inom folkbokföringen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk212 av Hans Hoff s2007/08:Sk224 av Ulf Sjösten m2007/08:Sk320 av Marie Engström m.fl. v2007/08:Ju246 av Carina Hägg s yrkande 11 och 2007/08:Ju297

2008-04-24

Omröstning 2007/08:SkU25p1 Alkoholbeskattning

Votering: betänkande 2007/08:SkU25 Allmänna motioner om alkohol och tobak, förslagspunkt 1 Alkoholbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk215, 2006/07:Sk243, 2006/07:Sk245 yrkande 1, 2006/07:Sk315, 2006/07:So203 yrkande 2, 2006/07:So376 yrkande 3, 2006/07:So378 yrkande 5, 2006/07:So459 yrkande 3, 2006/07:So461

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU25p3 Införsel

Votering: betänkande 2007/08:SkU25 Allmänna motioner om alkohol och tobak, förslagspunkt 3 Införsel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So203 yrkande 3, 2006/07:So266 yrkande 1, 2006/07:So376 yrkande 4, 2006/07:So378 yrkande 4, 2006/07:So459 yrkande 1, 2006/07:So461 yrkande 7, 2006/07:So464 yrkande 43, 2007/08:Sk363 yrkande

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU24p1 Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete

Votering: betänkande 2007/08:SkU24 Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete, förslagspunkt 1 Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 återgivna förslag

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU23p1 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SkU23 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt, förslagspunkt 1 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1972:435 om överlastavgift, 2. lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt,

2008-04-09

Omröstning 2007/08:SkU22p2 F-skattsedel

Votering: betänkande 2007/08:SkU22 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning, förslagspunkt 2 F-skattsedel Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk204 av Marie Engström m.fl. v yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sk261 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin båda s2007/08:Sk276 av Annie Johansson c yrkande

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU22p3 Skatteflyktslagen

Votering: betänkande 2007/08:SkU22 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning, förslagspunkt 3 Skatteflyktslagen Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk374 av Staffan Anger och Sten Nordin båda mDatum: 2008-03-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU22p1 Skatte- och avgiftskontroll

Votering: betänkande 2007/08:SkU22 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk204 av Marie Engström m.fl. v yrkande 3, 2007/08:Sk214 av Billy Gustafsson s2007/08:Sk218 av Jan-Olof Larsson s2007/08:Sk220 av Hillevi Larsson s2007/08:Sk233

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU21p1 Energibeskattning

Votering: betänkande 2007/08:SkU21 Allmänna motioner om energiskatter m.m.förslagspunkt 1 Energibeskattning Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk255 av Sten Bergheden m2007/08:Sk291 av Roger Tiefensee c2007/08:Sk375 av Margareta B Kjellin m2007/08:Sk391 av Lars Johansson m.fl. s yrkande 3, 2007/08:U353 av Kenneth G

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU21p5 Kilometerskatt för lastfordon

Votering: betänkande 2007/08:SkU21 Allmänna motioner om energiskatter m.m.förslagspunkt 5 Kilometerskatt för lastfordon Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk201, 2007/08:T327 yrkande 23, 2007/08:T493 yrkande 8 och 2007/08:T546 yrkande 3. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU21p2 Beskattning av drivmedel

Votering: betänkande 2007/08:SkU21 Allmänna motioner om energiskatter m.m.förslagspunkt 2 Beskattning av drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk282 yrkande 1, 2007/08:Sk352, 2007/08:T327 yrkandena 18 och 27, 2007/08:MJ463 yrkande 11, 2007/08:MJ465 yrkande 24 och 2007/08:MJ467 yrkande 4. Datum: 2008-03-12 Omröstning

2008-03-12

Omröstning 2007/08:SkU20p1 Skattesatser

Votering: betänkande 2007/08:SkU20 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 1 Skattesatser Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk209, 2007/08:Sk211, 2007/08:Sk213, 2007/08:Sk242, 2007/08:Sk263, 2007/08:Sk293, 2007/08:Sk318, 2007/08:Sk326, 2007/08:Sk333, 2007/08:Sk335, 2007/08:Sk338, 2007/08:Sk343, 2007/08:Sk347,

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU20p5 Ideell verksamhet

Votering: betänkande 2007/08:SkU20 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 5 Ideell verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk278, 2007/08:Sk306, 2007/08:Sk314 och 2007/08:Sk355 yrkandena 1-3. Datum: 2008-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU19p11 Preliminärskatteavdrag på kapitalinkomster

Votering: betänkande 2007/08:SkU19 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 11 Preliminärskatteavdrag på kapitalinkomster Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk269 av Jan Ertsborn fp och 2007/08:Sk287 av Johan Löfstrand sDatum: 2008-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU19p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2007/08:SkU19 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk206 av Marie Engström m.fl. v2007/08:Sk241 av Elisabeth Svantesson m2007/08:Sk249 av Magdalena Andersson m2007/08:Sk253

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU19p2 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2007/08:SkU19 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 2 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk315 av Christina Oskarsson m.fl. s2007/08:Sk357 av Lars Hjälmered och Lisbeth Grönfeldt Bergman båda m och 2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl.

2008-03-05

Omröstning 2007/08:SkU19p12 Klassificering av byggnader för äldreboende vid fastighetstaxeringen

Votering: betänkande 2007/08:SkU19 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 12 Klassificering av byggnader för äldreboende vid fastighetstaxeringen Riksdagen avslår motion 2007/08:Sk203 av Marie Engström m.fl. vDatum: 2008-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2008-03-05

Paginering