Dokument & lagar (37 träffar)

Omröstning 2006/07:KUU1p1 EU:s fördrag

Votering: betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag, förslagspunkt 1 EU:s fördrag Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om EU:s fördrag. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 19 m 80

2007-06-20

Betänkande 2006/07:KUU1

Riksdagen har tagit ställning för vad som ska vara styrande för regeringens förhandlingsarbete under EU-toppmötet den 21-22 juni 2007, då frågan om EU-fördraget tas upp. Bakom ställningstagandet står riksdagens fem största partier: s, m, c, fp och kd. Deras utgångspunkt är att det framförhandlade fördraget, som undertecknades i oktober 2004, bör antas. Frågor som tas upp i ställningstagandet är det institutionella paketet, som bland annat handlar om institutionernas roll, värden och målsättningar, den sociala dimensionen och frågan om en överskådlig struktur på fördraget. Andra frågor som tas upp är symboliska inslag och terminologi i fördraget, unionsrättens företräde, de grundläggande rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom behandlas klimat- och energifrågornas beskrivning i fördraget, unionens utvidgning och de så kallade Köpenhamnskriterierna samt illegal invandring. Möjligheterna till nya former av exklusiva samarbeten mellan en begränsad grupp av medlemsstater på nya områden (så kallade opt-ins) eller nya undantag från befintligt samarbete (så kallade opt-outs) behandlas också.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2007-06-07 Justering: 2007-06-14 Debatt: 2007-06-19 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:KUU1 (pdf, 145 kB)

Omröstning 2003/04:KUU1p89 Miljöbestämmelser

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 89 Miljöbestämmelser Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkandena 35 och 36, 2003/04:K13 yrkande 49 och 2003/04:MJ434 yrkande 8. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 114

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p65 Asylpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 65 Asylpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 29, 2003/04:K8 yrkande 19, 2003/04:K9 yrkande 20, 2003/04:K10 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K12 yrkandena 15 och 16 och 2003/04:K13 yrkande 44. Datum:

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p42 De nationella parlamentens roll

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 42 De nationella parlamentens roll Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K431 yrkandena 6 och 7, 2002/03:K432 yrkande 7 i denna del, 2003/04:K2 yrkandena 17-19, 2003/04:K8 yrkande 2, 2003/04:K9 yrkande 10, 2003/04:K10

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p87 Miljöpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 87 Miljöpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 28, 2003/04:K9 yrkande 30 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 36 och 2003/04:K13 yrkandena 60 och 61. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p18 Kristendomen i ingressen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 18 Kristendomen i ingressen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 1 och 2003/04:K416 yrkande 7. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 kd Parti Ja Nej Avstående

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p10 Flexibilitetsklausulen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 10 Flexibilitetsklausulen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 23 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 6, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del, 2003/04:K12 yrkande 8 i denna del och 2003/04:K13 yrkande 14. Datum: 2003-11-20

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p56 Skattefrågor

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 56 Skattefrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 34, 2003/04:K9 yrkande 14 och 2003/04:K13 yrkandena 52-54. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 63 c, fp, kd, mp

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p70 Försvarsfrågor

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 70 Försvarsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkandena 22-24, 2003/04:K9 yrkandena 23 i denna del, 24, 26 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 29, 2003/04:K12 yrkande

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p20 Folkhälsa

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 20 Folkhälsa Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K6 i denna del, 2003/04:K7 och 2003/04:K12 yrkande 20. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 c, fp, kd, mp Parti Ja Nej

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p1 Samarbete i Europeiska unionen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 1 Samarbete i Europeiska unionen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkandena 3, 4 och 7, 2002/03:K432 yrkandena 1 och 4, 2003/04:K8 yrkande 5, 2003/04:K10 yrkandena 1-3, 2003/04:K12 yrkande 1, 2003/04:K353, 2003/04:K416

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p57 EMU:s tredje steg

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 57 EMU:s tredje steg Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 37, 2003/04:K9 yrkande 32, 2003/04:K13 yrkande 62, 2003/04:K377 och 2003/04:K381 yrkande 1. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p84 Målen för jordbrukspolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 84 Målen för jordbrukspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 27, 2003/04:K10 yrkande 35 och 2003/04:K13 yrkande 67. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 110

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p76 Solidaritetsklausulen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 76 Solidaritetsklausulen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 30, 2003/04:K9 yrkandena 25 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 31 och 2003/04:K13 yrkande 35. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p69 Utrikesministern

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 69 Utrikesministern Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 12, 2003/04:K8 yrkande 12, 2003/04:K9 yrkande 8, 2003/04:K10 yrkande 18, 2003/04:K12 yrkande 12 och 2003/04:K13 yrkandena 6 och 7. Datum: 2003-11-20

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p63 En europeisk åklagare

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 63 En europeisk åklagare Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 32, 2003/04:K9 yrkande 18, 2003/04:K10 yrkande 27, 2003/04:K12 yrkande 19 och 2003/04:K13 yrkande 47. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p29 Beslut inom kategorin stödjande befogenheter

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 29 Beslut inom kategorin stödjande befogenheter Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkande 15. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 c, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p67 Yttre åtgärder

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 67 Yttre åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 21, 2003/04:K9 yrkandena 22, 23 och 27, de båda senare i denna del, 2003/04:K10 yrkande 28, 2003/04:K12 yrkande 11,

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p30 Parlamentarism eller maktdelning

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 30 Parlamentarism eller maktdelning Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 13. Datum: 2003-11-20 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120

2003-11-20

Paginering