Dokument & lagar (93 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU9p5 Skärpta straff för vapenbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 5 Skärpta straff för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk205 yrkande 1, 2012/13:Ju209 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Ju222 yrkande 3, 2012/13:Ju249 yrkande 18, 2012/13:Ju269 och 2012/13:Ju373 yrkande 17. Datum: 2013-01-30 Omröstning

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p7 Vapenklassa laserpekare

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 7 Vapenklassa laserpekare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju211 yrkande 1. Datum: 2013-01-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 19

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p1 Inlämningstid

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 1 Inlämningstid Riksdagen antar 1 och ikraftträdandebestämmelsen i regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju3. Datum: 2013-01-30

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p10 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 10 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju222 yrkande 2. Datum: 2013-01-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p2 Försäljning av inlämnade vapen

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 2 Försäljning av inlämnade vapen Riksdagen antar 4 i regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju4. Datum: 2013-01-30 Omröstning

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU1p26 Anställning av miljöbrottsutredare

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 26 Anställning av miljöbrottsutredare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 3. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p34 Kriminalvårdens resurser

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 34 Kriminalvårdens resurser Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 59. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p22 Antagningen till polisutbildningen

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 22 Antagningen till polisutbildningen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju212 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1-4. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p7 Skydd för barn mot sexuell exploatering

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 7 Skydd för barn mot sexuell exploatering Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju391 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth båda SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p38 Häkten i Halmstad och Östersund

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 38 Häkten i Halmstad och Östersund Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju239 av Hans Hoff S2012/13:Ju312 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg båda S2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. KD, M, FP, C och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl.

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p23 En ny polisutbildning

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 23 En ny polisutbildning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 1, 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 6, 2012/13:Ju338 av Annelie Karlsson m.fl. S yrkande 2 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p19 Tillgänglig polis i hela landet

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 19 Tillgänglig polis i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 8, 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 10 och 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-12-18

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p14 Karriärvägar inom polisen

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 14 Karriärvägar inom polisen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 8 och 11. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p44 Egen brottskod för fornminnesbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 44 Egen brottskod för fornminnesbrott Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr335 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson båda SD yrkande 4. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p68 Nationell djurskyddspolis

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 68 Nationell djurskyddspolis Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju223 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson båda SDDatum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 46 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p70 Vittnesskydd

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 70 Vittnesskydd Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju300 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson båda M yrkande 6, 2012/13:Ju268 av Billy Gustafsson S2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12, 2012/13:Ju294 av Hillevi Larsson S och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p63 Diskriminering inom rättsväsendet

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 63 Diskriminering inom rättsväsendet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 22-24 och 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 21 och 22. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p53 Olovlig tobaksförsäljning

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 53 Olovlig tobaksförsäljning Riksdagen avslår motion 2012/13:So581 av Josef Fransson och Erik Almqvist båda SD yrkande 1. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p42 Bättre statistik om misstänkta och dömdas bakgrund

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 42 Bättre statistik om misstänkta och dömdas bakgrund Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju395 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU1p5 Rikskriminalpolisens arbete mot organiserad brottslighet

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 5 Rikskriminalpolisens arbete mot organiserad brottslighet Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 3 och 4. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej

2012-12-18