Dokument & lagar (93 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU7p2 Upphävande av signalspaningslagen

Votering: betänkande 2012/13:JuU7 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Upphävande av signalspaningslagen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. MP, V yrkande 2. Datum: 2012-11-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti

2012-11-28

Omröstning 2012/13:JuU25p2 Uppföljning av höjt straffminimum

Votering: betänkande 2012/13:JuU25 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, förslagspunkt 2 Uppföljning av höjt straffminimum Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju14 av Gunvor G Ericson m.fl. MPDatum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU22p12 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte

Votering: betänkande 2012/13:JuU22 En ny kameraövervakningslag, förslagspunkt 12 Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju209 av Roger Haddad FP2011/12:Ju264 av Jonas Jacobsson Gjörtler M yrkande 1, 2012/13:K299 av Rune Wikström M2012/13:Ju22 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU21p1 Kränkande fotografering

Votering: betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering, förslagspunkt 1 Kränkande fotografering Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:69 och avslår motionerna 2011/12:Ju394 av Edward Riedl M och 2012/13:Ju10 av Richard Jomshof SD yrkandena

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU20p1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång

Votering: betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning, förslagspunkt 1 Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång Riksdagen antar 6 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2013-05-23

Omröstning 2012/13:JuU13p9 Prövning av unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 9 Prövning av unga Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju379 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12 och 2012/13:Ju250 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p8 Påföljder för unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 8 Påföljder för unga Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju356 av Susanna Haby M och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkandena 7 och 8. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU10p35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p33 Översyn av straffskalor

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Översyn av straffskalor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9 och 2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU2p6 Utökade möjligheter för polisen att avvisa anmälningar

Votering: betänkande 2012/13:JuU2 Att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet, förslagspunkt 6 Utökade möjligheter för polisen att avvisa anmälningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth SD yrkandena 4 och 5 samt 2012/13:Ju386 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1 och 2.

2012-11-08

Omröstning 2012/13:JuU21p2 Tidsbegränsning och uppföljning av lagstiftningen

Votering: betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering, förslagspunkt 2 Tidsbegränsning och uppföljning av lagstiftningen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju11 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU1p26 Anställning av miljöbrottsutredare

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 26 Anställning av miljöbrottsutredare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju221 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 3. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU16p2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU20p14 Skärpta straff för trafficking

Votering: betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning, förslagspunkt 14 Skärpta straff för trafficking Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju408 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth båda SD yrkande 1 och 2012/13:Ju396 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth båda SD yrkande 1. Datum: 2013-05-23 Omröstning i sakfrågan

2013-05-23

Omröstning 2012/13:JuU1p34 Kriminalvårdens resurser

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 34 Kriminalvårdens resurser Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 59. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-18

Omröstning 2012/13:JuU22p3 Kameraövervakning i militärt syfte

Votering: betänkande 2012/13:JuU22 En ny kameraövervakningslag, förslagspunkt 3 Kameraövervakning i militärt syfte Riksdagen antar 10 regeringens förslag till kameraövervakningslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:115 punkt 1 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju21 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1

2013-05-29

Omröstning 2012/13:JuU15p5 Prövningstillstånd i migrationsmål

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 5 Prövningstillstånd i migrationsmål Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:JuU16p3 Skrivelsens omfattning

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 3 Skrivelsens omfattning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU20p18 Dubbel straffbarhet

Votering: betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning, förslagspunkt 18 Dubbel straffbarhet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju335 av Lena Olsson m.fl. V2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 26, 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 37 och 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl.

2013-05-23

Omröstning 2012/13:JuU1p22 Antagningen till polisutbildningen

Votering: betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 22 Antagningen till polisutbildningen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju212 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1-4. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108

2012-12-18