Dokument & lagar (160 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU12p6 Incitamentsmodeller

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 6 Incitamentsmodeller Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p5 Utslussningsavtal m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Utslussningsavtal m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju334 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 3, 2012/13:Ju285 av Metin Ataseven M2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 64 och 2012/13:Ju383 av Shadiye Heydari S yrkandena 1-4. Datum:

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p10 Villkor för häktade m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Villkor för häktade m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju342 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Ju202 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1-3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p1 Särskilda handlingsplaner vid återfall i brott

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Särskilda handlingsplaner vid återfall i brott Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 16. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju403 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 32, 2012/13:Ju314 av Lars Gustafsson KD yrkande 2 och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl.

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p9 Rymning

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 9 Rymning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju396 av Edward Riedl M och 2012/13:Ju215 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p14 Nya kriminalvårdsanstalter

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 14 Nya kriminalvårdsanstalter Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju287 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0 0 13 MP

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p2 Verkställighetsplanering för dömda under 40 år

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Verkställighetsplanering för dömda under 40 år Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 9. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU10p35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p33 Översyn av straffskalor

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Översyn av straffskalor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9 och 2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p31 Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 31 Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8 och 2012/13:Ju264 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p21 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 58 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 69. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p34 Återfall i brott efter livstidsstraff

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 34 Återfall i brott efter livstidsstraff Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju208 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 95

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p2 Hedersrelaterade brott

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Hedersrelaterade brott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD yrkande 6, 2012/13:Ju296 av Désirée Pethrus KD yrkande 2, 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 77, 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p13 Djurplågeri

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Djurplågeri Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju313 av Björn Söder och Richard Jomshof båda SD yrkandena 1-4. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p1 Hets mot folkgrupp

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Hets mot folkgrupp Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju387 och 2012/13:Ju397. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 95 0 0 12 MP 23

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p15 Deltagande i kriminell organisation

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Deltagande i kriminell organisation Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 1, 6 och 7. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU15p5 Prövningstillstånd i migrationsmål

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 5 Prövningstillstånd i migrationsmål Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:JuU15p4 Behörighet för nämndemän m.fl.

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 4 Behörighet för nämndemän m.fl. Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 1-3. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:JuU14p2 Lagen om särskild utlänningskontroll

Votering: betänkande 2012/13:JuU14 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll, förslagspunkt 2 Lagen om särskild utlänningskontroll Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju5 yrkandena 1-5. Datum: 2013-01-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2013-01-30