Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1975:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 2 UU 1975:2 y Nr2y Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:42 om Sveriges anslutning till avtal om ett internationellt energiprogram m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 april

1975-12-31

Yttrande 1975:UU2 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1975:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1  UU 1975:1 y Nr ly Utrikesutskottets yttrande över propositionen 1975:1, bilaga 10, punkten 1:2 och motionen 1975:1301 angående det svenska bidraget till UNESCO Till kulturutskottet Genom beslut den 19 februari 1975 har

1975-12-31

Yttrande 1975:UU1 (pdf, 116 kB)