Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1990/91:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har med remiss 1991-05-02 berett utrikesutskottet tillfalle att avge yttrande över proposition 1990/91:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU4 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1990/91:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU3y Öresundsförbindelserna Till trafikutskottet Trafikutskottet har med remiss 1991-04-16 berett utrikesutskottet tillfalle alt yttra sig över proposition 1990/91:158 med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU3 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1990/91:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UU2y Verksamhet och anslag inom totalförsvaret 1991/92, Försvarsindustrin prop. 1990/91:102, bil. 1, avsnitt 10 1990/91 UU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett utrikesutskottet tillQlle att yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1990/91:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1990/91:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1990-10-31 berett utrikesutskottet tillfalle att yttra sig över regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU1 (pdf, 62 kB)