Dokument & lagar (1 271 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1089 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1089 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om barnens rätt till personlig assistans den 14 september Riksförsäkringsverket har i dagarna utkommit med nya Allmänna råd 1998:6 om assistansersättning. Där rekommenderar verket att för att barn och ungdomar skall få personlig assistans skall det krävas

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1088 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1088 av Ola Karlsson m till utbildningsministern om distansutbildning den 14 september Vid Högskolan i Örebro bedrivs distansutbildning inom företagsekonomi. Vid ett besök på Lärcenter i Kopparberg under valrörelsen fick jag information om hur verksamheten fungerar på distansEnligt uppgift är utbildningen

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1087 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:1087 av Birger Schlaug mp till försvarsministern om stöd till konstgjord hundnos den 14 september Det svenska försvarsmakten har under den senaste tioårsperioden genomfört mycket omfattande inköp av krigsmateriel. Materielen har varit avsedd för användning i det svenska invasionsförsvaret. Men nu när

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1086 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Fråga 1997/98:1086 av Ann-Kristine Johansson s till miljöministern om elcykel den 14 september Det finns i dag ett flertal konstruktioner av en s.k. elcykel. Elcykeln är så konstruerad att den inte går att köra som moped utan elmotorn kopplas enbart in när trycket på tramporna ökar i uppförsbackar eller vid stark motvind.

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1085 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:1085 av Bodil Francke Ohlsson mp till utrikesministern om USA:s bombningar den 11 september Terroristaktionerna i USA:s ambassader i Dar es Salaam och Nairobi drabbade många oskyldiga ur lokalbefolkningen. I terrorismens idé ingår att attackerna skall skada och döda människor utanför den målkrets man

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1084 av Kaaling, Björn (s)

Fråga 1997/98:1084 av Björn Kaaling s till statsrådet Ylva Johansson om medel till kunskapslyftet den 11 september Mot bakgrund av den framgång som kunskapslyftet nu har nått visar det sig att de pengar som avdelats till det särskilda utbildningsbidraget inte tycks räcka till. Det förefaller inte heller som om medlen

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1083 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1083 av Eva Zetterberg v till statsministern om Sverige och Nato den 11 september I programmet Reportrarna TV 1 den 9 september 1998 avslöjades att det i många år funnits ett hemligt samarbetsavtal mellan Sverige och Nato rörande en rad känsliga militära angelägenheter. Det har handlat om kurser och personalutbyte.

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1082 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1082 av Eva Zetterberg v till statsministern om företagsstöd till minsaneringsutrustning den 11 september Personminor är ett av de grymmaste vapen som i dag fortfarande tillverkas i flera länder, trots att det i dag finns en internationell konvention som innebär ett förbud mot personminor. Konventionen

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1081 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1081 av Maud Ekendahl m till arbetsmarknadsministern om a-kassa i samband med elektronisk övervakning den 9 september Under ett besök på Frivårdsenheten i Kristianstad framkom att en lokal arbetsförmedling ställt sig tveksam till att dömda som avtjänar straff med elektronisk övervakning har rätt att erhålla

Inlämnad: 1998-09-09 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1080 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:1080 av Åke Carnerö kd till statsrådet Thomas Östros om tullens transporter för farligt gods den 8 september Svenska tullen vid Svinesund klarerade 107 000 fordon med last 1996 vilket innebär en lastbil var femte minut dygnet runt varje dag. Tyngdpunkten för kontrollverksamheten är den inkommande trafiken

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1079 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:1079 av Inger Lundberg s till kommunikationsministern om EU:s körkortsregler den 8 september Jag var för någon dag sedan i kontakt med en ung man med assyrisk bakgrund, som kom som ettåring till Sverige från Turkiet. Han är sedan många år tillbaka svensk medborgare, har vuxit upp i vårt land och både

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1078 av Bäck, Laila (s)

Fråga 1997/98:1078 av Laila Bäck s till utbildningsministern om deltidsarbete och kunskapslyftet den 8 september Inför höstens start av olika utbildningar inom kunskapslyftet återstår fortfarande ett problem. Det gäller de som är deltidsarbetslösa och väljer att studera med det särskilda studiestödet. Det har visat

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1077 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1077 av Inger René m till näringsministern om utflaggningen av svenska fartyg den 7 september Svensk rederinäring sysselsätter ungefär 60 000 personer därav är 15 000 ombordanställda. Deras arbetstillfällen hänger nu på en skör tråd eftersom regeringen inte förmår fatta beslut som gör att svensk sjöfart

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1076 av Sigurdsdóttir, Ingibjörg (s)

Fråga 1997/98:1076 av Ingibjörg Sigurdsdóttir s till statsrådet Ylva Johansson om barnskötarnas framtid inom förskolan den 7 september Läroplan för förskolan fastställdes under vårriksdagen, det känns bra att förskolan intar en rättmätig plats inom utbildningssystemet. Förskolans pedagogiska roll stärks därmed. I förskolans

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1075 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1075 av Inger René m till justitieministern om hyreslagen och misshandlade kvinnor den 7 september Som lägenhetsinnehavare har man enligt hyreslagen ansvar för att ljud och oväsen från egen lägenhet inte stör grannar och kringboende. Lagen gör inget undantag för icke önskvärda besök. Det kan alltså inträffa

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1074 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1074 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om miljöprövning riksväg 60 den 4 september Boverket har yttrat sig över ett förslag att bygga om riksväg 60 genom Ludvika tätort och framfört mycket stark kritik mot den föreslagna sträckningen. Boverket påpekar bl.a. att den föreslagna vägsträckningen

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1073 av Martinger, Jerry (m)

Fråga 1997/98:1073 av Jerry Martinger m till justitieministern om offentlighetsprincipen den 4 september Sverige riskerar för närvarande internationella processer angående den svenska offentlighetsprincipen. Det hävdas bl.a. av USA att Sverige inte följer sina åtaganden enligt TRIPS-avtalet och Bernkonventionen när

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1072 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:1072 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om värnpliktssystemet den 4 september Tidningen Expressen har i dagarna publicerat en rad artiklar kring vår värnplikt. Bl.a. har det redovisats siffror kring mönstringen. Där finns en siffra som oroar. Det berättas om procentsiffror för olika län, hur

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1071 av Carlsson, Sivert (c)

Fråga 1997/98:1071 av Sivert Carlsson c till näringsministern om vindkraft den 3 september Alla partier är överens om att kärnkraften skall avvecklas och ersättas med förnybara långsiktigt hållbara energiformer. Vindkraften, som nu snabbt vinner terräng världen över, är en sådan. Många länder planerar för att vindkraften,

Inlämnad: 1998-09-03 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1070 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1070 av Eva Zetterberg v till statsministern om minröjning i Västsahara den 3 september Den planerade verksamhetsperioden för den svenska desarmeringstruppen i Västsahara går ut i dagarna. Den marockanska regeringen har på olika sätt satt käppar i hjulet för att desarmeringen av den stora mängd minor

Inlämnad: 1998-09-03 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)