Dokument & lagar (1 271 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1069 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1069 av Eva Zetterberg v till statsministern om säkerhetsrådet och USA den 3 september Terrordåden vid de amerikanska ambassaderna i Nairobi och Dar es Salaam upprörde med rätta världen. Tydligare än någonsin tidigare efter det kalla kriget framstod terrorismen som ett allvarligt internationellt hot.

Inlämnad: 1998-09-03 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1068 av Kvist, Kenneth (v)

Fråga 1997/98:1068 av Kenneth Kvist v till utrikesministern om den beskjutna fabriken i Khartoum den 3 september USA:s missilattack mot en fabrik i Sudans huvudstad Khartoum sades vara en attack mot en anläggning som producerade kemiska stridsmedel. Anläggningen sades vidare vara förknippad med Usama bin Ladin som

Inlämnad: 1998-09-03 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1067 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1067 av Eva Goës mp till miljöministern om radioaktivt skrot som ett hot den 31 augusti För en vecka sedan den 21 augusti besökte jag Avesta Sheffield och frågade då om det kunde hända att radioaktivt skrot kunde komma in i processen vid smältning. Platschefen lugnade den besökande gruppen från Miljöpartiet

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1066 av Kristersson, Ulf (m)

Fråga 1997/98:1066 av Ulf Kristersson m till utbildningsministern om finansiering av studiemedelsreform den 31 augusti Om förslaget att öka studiebidraget från 28 av studiemedelsbeloppet till 40 av studiemedelsbeloppet genomförs skulle kostnaderna öka med 2,2 miljarder kronor för bidragsdelen. Detta kan inte finansieras

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1065 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:1065 av Eskil Erlandsson c till näringsministern om IT-nätet i glesbygd den 31 augusti Goda möjligheter till kommunikation via IT, såsom t.ex. ISDN spelar en allt viktigare roll för näringslivets informationsförsörjning och möjligheter till utveckling. Inte minst har detta visats i en studie av NUTEK,

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1064 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1064 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om patientsäkerheten när läkare dömts för brott den 31 augusti I juni i år dömdes en privatpraktiserande läkare av Kalmar tingsrätt till sex månaders fängelse för fyra fall av sexuellt utnyttjande och ett fall av sexuellt ofredande mot unga kvinnor. Domen

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1063 av Davidson, Inger (kd)

Fråga 1997/98:1063 av Inger Davidson kd till utbildningsministern om antagning till högskolan för komvuxelever den 31 augusti Vid tiden för stoppdatum för ansökan till högskolan är det många studerande som inte kan lämna fullständiga betyg. Det ges därför möjlighet att senare komplettera dessa betyg. Normalt infaller

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1062 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:1062 av Lars Hjertén m till kommunikationsministern om postens service den 31 augusti Det förekommer många klagomål från allmänheten mot en försämrad service från posten på landsbygden och i mindre tätorter. För att rationalisera distributionen av post flyttas lådor, vilket innebär att de placeras så

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1061 av Öhman, Monica (s)

Fråga 1997/98:1061 av Monica Öhman s till jordbruksministern om ersättning för viltskador den 31 augusti Om en renägare får djur rivna av rovdjur får han enligt uppgift ersättning för detta. Om däremot en fårägare drabbas av samma sak lär det vara så att ingen ersättning utgår. Är det så att dessa uppgifter är riktiga

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1060 av Ask, Beatrice (m)

Fråga 1997/98:1060 av Beatrice Ask m till statsrådet Ylva Johansson om skolan och nyutexaminerade lärare den 31 augusti Statistiska centralbyrån har undersökt vad som händer med de nyutexaminerade lärarna. Resultaten är både förvånande och oacceptabla. Drygt hälften av lärarna, 54 undervisar i ämnen som de inte är

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1059 av Linderborg, Tanja (v)

Fråga 1997/98:1059 av Tanja Linderborg v till justitieministern om integritet på arbetsplatsen den 31 augusti Numera arbetar många med datorer på sina arbetsplatser och är uppkopplade till Internet och/eller lokala nätverk. Det finns inga tydliga regler om integritetsskydd för den enskilde vad gäller arbetsgivares

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1058 av Ahlstedt, Rigmor (c)

Fråga 1997/98:1058 av Rigmor Ahlstedt c till socialministern om avgiftssystemet för äldreboende den 28 augusti Många människor har påtalat för mig det orimliga i dagens offentliga avgiftssystem för äldreboende i kommunerna. Vad händer när en av makarna, som i vanliga fall har ett gemensamt boende, inte längre kan bo

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1057 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:1057 av Owe Hellberg v till näringsministern om bidrag för energiomställningen den 28 augusti Riksdagen har fastställt ett program för en omställning av våra energisystem för att minska behovet av direktverkande el. En mycket stor del, närmare hälften av vår elförbrukning används i bostäder och lokaler,

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1056 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1997/98:1056 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till utrikesministern om UD:s visumvägran för Taiwans vicepresident Lien Chan den 28 augusti De senaste dagarna har vi fått uppgifter om att Taiwans vicepresident av UD meddelats att han inte skulle få inresevisum till Sverige om han ansökte om detta. Han skulle vara

Inlämnad: 1998-08-28 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1055 av Godin, Sigge (fp)

Fråga 1997/98:1055 av Sigge Godin fp till försvarsministern om dammsäkerheten i de utbyggda älvarna den 27 augusti Sommarens regnande har inneburit att de utbyggda älvarna svämmar över sina bräddar. Fulla magasin tvingar vattenkraftbolagen att dumpa stora mängder vatten som orsakar översvämningar av hus och anläggningar.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1054 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1054 av Eva Goës mp till utrikesministern om prostitutionen i Asien den 27 augusti I en rapport från FN-organet ILO International Labour Organizationsäger organisationen att prostitutionen i sydostasiatiska länder har ökat så snabbt att sexindustrin nu utgör mellan 2 och 14 av bruttonationalprodukten

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1053 av Frisk, Helena (s)

Fråga 1997/98:1053 av Helena Frisk s till försvarsministern om försvarsmaterielindustrin den 27 augusti Via medier har vi i går delgivits delar av innehållet i en s.k. hemlig rapport från Försvarets materielverk. Enligt uppgift skulle denna innehålla uppgifter om minskade försvarsbeställningar som skulle medföra ca

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1051 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:1051 av Göte Jonsson m till statsrådet Thomas Östros om inbetalning av tullräkningar den 27 augusti Under viss tid på sommaren är inbetalningen av moms uppskjuten. När det gäller betalning av tullräkningar är inte samma princip tillämpad. Jag anser att inbetalning av tullräkningar också borde kunna skjutas

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1050 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:1050 av Maggi Mikaelsson v till miljöministern om omprövning av vattendomar den 27 augusti Under de senaste tio åren har några av de stora reglerade älvarna i Jämtlands och Västerbottens län svämmat över sina bräddar, med dramatiska konsekvenser för de människor som har hus inom de drabbade områdena.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)