Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1991/92:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UU3y Medel för informationsinsatser om europeisk integration kompletteringspropositionen 1991/92 UU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1992-05-12 berett utrikesutskottet tillfälle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU3 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1991/92:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UU2y Säkerhetspolitiska överväganden m.m. inför beslut om totalförsvarets utveckling 1991/92 UU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har med remiss 1992-02-27 berett utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU2 (pdf, 299 kB)

Yttrande 1991/92:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1991/92:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss den 6 februari 1992 berett utrikesutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens skrivelse 1991/92:15 med

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU1 (pdf, 45 kB)