Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1993/94:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU6y UD-makars socialförsäkringsvillkor Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 1 mars 1994 protokoll 1993/94:13 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över motion 1993/94Sf202

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU6 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1993/94:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU5y Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED 1993/94 UU5y Till jordbruksutskottet Regeringen föreslår i proposition 1993/94:111 Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU5 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1993/94:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU4y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 UU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillfalle att i de delar som har samband

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU4 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1993/94:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU3y Strategi för biologisk mångfald Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda utrikesutskottet tilllle yttra sig över bilaga 2 från Utrikesdepartementet i proposition 1993/94:30

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU3 (pdf, 258 kB)

Yttrande 1993/94:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU2y Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG 1993/94 UU2y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 11 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillSlle att senast den 21 oktober 1993

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU2 (pdf, 223 kB)

Yttrande 1993/94:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UUly Svensk verksamhet i Antarktis Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 25 maj 1993 JoU protokoll 1992/93:40 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1992/93:140 om svensk

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU1 (pdf, 92 kB)