Dokument & lagar (42 träffar)

Omröstning 2006/07:NU16p7 OMX AB

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 7 OMX AB a Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget OMX AB publ utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar. b Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU16p4 Nordea Bank AB

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 4 Nordea Bank AB a Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget Nordea Bank AB publ utöver kontanter motta aktier eller andra former av tillgångar. b Riksdagen bemyndigar regeringen

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU16p9 Försäljning av ytterligare företag

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 9 Försäljning av ytterligare företag Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N7 och 2006/07:N12 yrkande 2. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU16p2 Telia Sonera AB och accessnätet

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 2 Telia Sonera AB och accessnätet a Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget Telia Sonera AB publ utöver kontander motta aktier eller andra former av tillgånger. b Riksdagen bemyndigar

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU16p5 Civitas Holding AB

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 5 Civitas Holding AB a Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företaget Civitas Holding AB publb Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktierna i företaget

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU16p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N6, 2006/07:N8, 2006/07:N9 yrkande 1 och 2006/07:N10 yrkande 1. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU16p3 SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden

Votering: betänkande 2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag, förslagspunkt 3 SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden a Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företaget Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag AB SBAB publb Riksdagen bemyndigar regeringen att som

2007-06-20

Omröstning 2006/07:NU12p1 Godkännande av den reviderade europeiska patentkonventionen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:NU12 Harmoniserad patenträtt, förslagspunkt 1 Godkännande av den reviderade europeiska patentkonventionen m.m. Riksdagen godkänner revisionsakten avseende konventionen om meddelande av europeiska patent den europeiska patentkonventionenundertecknad i München den 29 november 2000, antar regeringens

2007-06-01

Omröstning 2006/07:NU14p5 Lanthandelsanpassad grossiströrelse

Votering: betänkande 2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Lanthandelsanpassad grossiströrelse Riksdagen avslår motion 2006/07:N309 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 1 1 16 m

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU14p2 Om- och avregleringar

Votering: betänkande 2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Om- och avregleringar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N228, 2006/07:N276 och 2006/07:N320. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0 14

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU11p1 Allmänna bioenergifrågor

Votering: betänkande 2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Allmänna bioenergifrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 46, 2006/07:N220 yrkandena 1, 4 och 5 samt 2006/07:N296 yrkande 11. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU11p3 Energieffektivisering och miljöteknik

Votering: betänkande 2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 3 Energieffektivisering och miljöteknik Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkandena 51 och 54. Datum: 2007-05-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0 14

2007-05-30

Omröstning 2006/07:NU11p8 Vindkraft

Votering: betänkande 2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor, förslagspunkt 8 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N218, 2006/07:N236 och 2006/07:N325. Datum: 2007-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0 14 m 91 0 0 6

2007-05-30

Yttrande 2006/07:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2006/07:NU2 Tilläggsbudget Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 i fråga om förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 jämte motioner som väckts med anledning

2007-05-29

Yttrande 2006/07:NU2y (pdf, 159 kB)

Yttrande 2006/07:NU3y

Näringsutskottets yttrande 2006/07:NU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i den ekonomiska vårpropositionen prop. 2006/07:100 rörande ändrad indelning av statsbudgeten i utgiftsområden jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:NU3y (pdf, 61 kB)

Omröstning 2006/07:NU10p1 WTO-frågor utom immaterialrätt

Votering: betänkande 2006/07:NU10 Vissa handelspolitiska frågor, förslagspunkt 1 WTO-frågor utom immaterialrätt Riksdagen avslår motion 2006/07:N201 yrkandena 1-4 och 8. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 81

2007-04-19

Omröstning 2006/07:NU9p2 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2006/07:NU9 Vissa elmarknadsfrågor, förslagspunkt 2 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 6, 2006/07:MJ266 yrkandena 33-35, 2006/07:MJ391 yrkande 11, 2006/07:N296 yrkandena 2, 3 och 5 samt 2006/07:N345 yrkande 9. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-19

Omröstning 2006/07:NU9p1 Elmarknadens funktion

Votering: betänkande 2006/07:NU9 Vissa elmarknadsfrågor, förslagspunkt 1 Elmarknadens funktion Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 97, 2006/07:N282 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:N338 yrkande 9. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-04-19

Omröstning 2006/07:NU6p10 Miljöteknikföretagande

Votering: betänkande 2006/07:NU6 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 10 Miljöteknikföretagande Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 55 och 2006/07:N296 yrkande 14. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 2

2007-03-29

Omröstning 2006/07:NU6p5 Social ekonomi

Votering: betänkande 2006/07:NU6 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 5 Social ekonomi Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So332 yrkandena 4-6, 2006/07:N209 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N270, 2006/07:N272, 2006/07:N273, 2006/07:N274, 2006/07:N307, 2006/07:N314, 2006/07:N332 och 2006/07:N340. Datum: 2007-03-29 Omröstning

2007-03-29

Paginering