Dokument & lagar (65 träffar)

Omröstning 2010/11:SoU14p1 Apoteksomregleringen

Votering: betänkande 2010/11:SoU14 Apoteksomregleringen, förslagspunkt 1 Apoteksomregleringen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So2, 2010/11:So3 yrkandena 1-3, 2010/11:So355 yrkande 1, 2010/11:So360, 2010/11:So442 och 2010/11:N1 yrkande 3. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-06-08

Yttrande 2010/11:SoU4y

2010/11:SoU4y Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU4y Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 12 april 2011 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning

2011-05-03

Yttrande 2010/11:SoU4y (pdf, 30 kB)

Omröstning 2010/11:SoU16p4 Kultur på recept

Votering: betänkande 2010/11:SoU16 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 4 Kultur på recept Riksdagen avslår motion 2010/11:So451 av Hillevi Larsson SDatum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 98 0 0 9 MP 0 23 0

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU16p2 Folkhälsokommission

Votering: betänkande 2010/11:SoU16 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 2 Folkhälsokommission Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So282 av Gunvor G Ericson m.fl. MP2010/11:So570 av Veronica Palm m.fl. S2010/11:So576 av Eva Olofsson m.fl. V och 2010/11:So598 av Annika Qarlsson och Helena Lindahl båda C yrkandena 1 och 2. Datum:

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU16p5 Insatser mot hiv/aids

Votering: betänkande 2010/11:SoU16 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 5 Insatser mot hiv/aids Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So438 av Hannah Bergstedt m.fl. S2010/11:So441 av Börje Vestlund m.fl. S yrkandena 1-5, 2010/11:So459 av Margareta Cederfelt M och 2010/11:So467 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund båda S yrkandena

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU16p12 En nationell SRHR-strategi

Votering: betänkande 2010/11:SoU16 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 12 En nationell SRHR-strategi Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So458 av Hillevi Larsson S2010/11:So464 av Mikael Oscarsson KD och 2010/11:So597 av Annika Qarlsson C yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU16p9 Ändring av socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2010/11:SoU16 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 9 Ändring av socialtjänstlagen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So332 av Cecilia Widegren och Margareta Pålsson båda M yrkande 1, 2010/11:So333 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S2010/11:So433 av Anita Brodén och Christer Winbäck båda FP och 2010/11:So602

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU16p11 Ungas hälsa

Votering: betänkande 2010/11:SoU16 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 11 Ungas hälsa Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So392 av Emma Henriksson och Désirée Pethrus båda KD2010/11:So412 av Betty Malmberg och Eliza Roszkowska Öberg båda M yrkandena 1 och 2, 2010/11:So468 av Hillevi Larsson m.fl. S2010/11:So482 av Andreas

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p17 Kvinnojourer

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 17 Kvinnojourer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju261 av Eva-Lena Jansson S yrkande 2, 2010/11:Ju319 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 6, 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 7 och 2010/11:So601 av Carina Hägg SDatum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p18 Skyddat boende

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 18 Skyddat boende Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus KD yrkande 8, 2010/11:Ju386 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S yrkande 1 och 2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. V yrkandena 4 och 11. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p15 Olika frågor inom ramen för handlingsplanen för att bekämpa våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 15 Olika frågor inom ramen för handlingsplanen för att bekämpa våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju287 av Désirée Pethrus KD yrkandena 2 och 9, 2010/11:Ju319 av Gunvor

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p3 Hemlöshet

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 3 Hemlöshet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So363 av Emma Henriksson KD2010/11:So426 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkandena 1, 4 och 5, 2010/11:So539 av Åsa Lindestam m.fl. S och 2010/11:So594 av Börje Vestlund SDatum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p4 Vräkning av barnfamiljer

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 4 Vräkning av barnfamiljer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So258 av Carina Hägg S2010/11:So426 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkande 3, 2010/11:So428 av Otto von Arnold KD2010/11:So473 av Abir Al-Sahlani C och 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p2 Kvalitet i socialtjänsten

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 2 Kvalitet i socialtjänsten Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So304 av Christer Winbäck och Ulf Nilsson båda FP2010/11:So368 av Anna SteeleKarlström FP yrkande 2 i denna del och 2010/11:So500 av Carina Ohlsson m.fl. SDatum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SoU10p6 Stöd och skydd för barn och unga

Votering: betänkande 2010/11:SoU10 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 6 Stöd och skydd för barn och unga Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So353 av Thomas Finnborg och Margareta Pålsson båda M2010/11:So388 av Cecilie Tenfjord-Toftby M yrkandena 1-3, 2010/11:So391 av Marie Nordén och Maria Stenberg båda S2010/11:So486

2011-04-28

Yttrande 2010/11:SoU3y

2010/11:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att lämna ett yttrande över regeringens skrivelse 2010/11:105 Årsboken

2011-04-13

Yttrande 2010/11:SoU3y (pdf, 23 kB)

Omröstning 2010/11:SoU15p2 Kontroll av läkemedelsförskrivning

Votering: betänkande 2010/11:SoU15 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 2 Kontroll av läkemedelsförskrivning Riksdagen avslår motion 2010/11:So235 av Hans Hoff SDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 96 0 0 11

2011-04-07

Omröstning 2010/11:SoU15p6 Barn-Fass

Votering: betänkande 2010/11:SoU15 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 6 Barn-Fass Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 36 och 2010/11:So544 av Magnus Ehrencrona m.fl. MPDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående

2011-04-07

Omröstning 2010/11:SoU15p1 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

Votering: betänkande 2010/11:SoU15 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 1 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So454 av Hillevi Larsson S yrkande 1 och 2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 8, 10 och 19. Datum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-04-07

Omröstning 2010/11:SoU15p8 Läkemedel och miljö

Votering: betänkande 2010/11:SoU15 Läkemedelsfrågor, förslagspunkt 8 Läkemedel och miljö Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So301 av Finn Bengtsson och Amir Adan båda M2010/11:So556 av Jan Lindholm MP2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. V yrkandena 21 och 22 samt 2010/11:MJ273 av Annelie Enochson KD yrkande 6. Datum:

2011-04-07

Paginering