Dokument & lagar (72 träffar)

Omröstning 2010/11:TU27p2 Ändringar i luftfartslagen

Votering: betänkande 2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter, förslagspunkt 2 Ändringar i luftfartslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen 2010:500Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:143 punkt 2. Datum: 2011-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-06-21

Omröstning 2010/11:TU22p1 Europeiska kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

Votering: betänkande 2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde, förslagspunkt 1 Europeiska kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2011-06-15

Omröstning 2010/11:TU26p1 STCW-konventionen, m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU26 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen förslagspunkt 1 STCW-konventionen, m.m. Riksdagen dels godkänner 2010 års ändringar av 1978 års internationella konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning avsnitt 5dels antar regeringens förslag till lag

2011-06-08

Omröstning 2010/11:TU25p2 Fastighetsboxar m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 2 Fastighetsboxar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T271 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson båda S2010/11:T335 av Solveig Zander och Karin Nilsson båda C2010/11:T360 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S2010/11:T404

2011-06-08

Omröstning 2010/11:TU25p4 Tillgång till grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 4 Tillgång till grundläggande betaltjänster Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg båda M2010/11:T262 av Maria Stenberg S och 2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson båda

2011-06-08

Yttrande 2010/11:TU5y

2010/11:TU5y Vårändringsbudget för 2011 Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU5y Vårändringsbudget för 2011 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 26 april 2011 att ge övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2011 prop. 2010/11:99 med eventuella motioner i de delar som berör

2011-05-19

Yttrande 2010/11:TU5y (pdf, 29 kB)

Omröstning 2010/11:TU20p1 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 1 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation med den ändringen av punkt 2 i övergångsbestämmelserna

2011-05-18

Omröstning 2010/11:TU20p3 IT-politisk strategi

Votering: betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 3 IT-politisk strategi Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson S yrkande 1, 2010/11:T325 av Eliza Roszkowska Öberg M och 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD yrkande 1.

2011-05-18

Omröstning 2010/11:TU20p2 Integritetsskyddet inom elektronisk kommunikation

Votering: betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 2 Integritetsskyddet inom elektronisk kommunikation Riksdagen avslår motion 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2011-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-05-18

Omröstning 2010/11:TU24p1 Flygplatsfrågor

Votering: betänkande 2010/11:TU24 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 1 Flygplatsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T387 av Christer Adelsbo m.fl. S2010/11:T424 av Margareta Cederfelt M2010/11:T429 av Maria Stenberg och Isak From båda S och 2010/11:T471 av Staffan Anger MDatum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan

2011-05-11

Omröstning 2010/11:TU24p4 Bromma flygplats

Votering: betänkande 2010/11:TU24 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 4 Bromma flygplats Riksdagen avslår motion 2010/11:T252 av Gustav Fridolin m.fl. MPDatum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0 0 11 MP 0 24

2011-05-11

Omröstning 2010/11:TU21p1 Mål och övergripande utgångspunkter

Votering: betänkande 2010/11:TU21 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Mål och övergripande utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T306 av Nina Lundström FP och 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 4-11. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja

2011-04-28

Omröstning 2010/11:TU21p4 Underlättande av kombinerade resor med cykel m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU21 Cykelfrågor, förslagspunkt 4 Underlättande av kombinerade resor med cykel m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 7 och 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 27 och 31-33. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-04-28

Omröstning 2010/11:TU21p2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Votering: betänkande 2010/11:TU21 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T201 av Caroline Szyber KD2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 19 och 30 samt 2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. S yrkande 5. Datum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Yttrande 2010/11:TU4y

2010/11:TU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har begärt att övriga utskott yttrar sig över regeringens skrivelse 2010/11:75

2011-04-15

Yttrande 2010/11:TU4y (pdf, 42 kB)

Omröstning 2010/11:TU18p14 Två-plus-ett-vägar

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 14 Två-plus-ett-vägar Riksdagen avslår motion 2010/11:T483 av Ulf Berg MDatum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 81 0 31 M 87 0 0 20 MP 0 19 0 6 FP

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p10 Mobiltelefonanvändande vid bilkörning

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 10 Mobiltelefonanvändande vid bilkörning Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör beakta den forskning som gjorts och görs på området för att sedan återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p9 Alkohol, droger och trötthet

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 9 Alkohol, droger och trötthet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T282 av Krister Örnfjäder S2010/11:T411 av Anita Brodén och Annika Qarlsson FP, C yrkande 2 och 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 7 och 11. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p2 Hastighetsbegränsningar

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Hastighetsbegränsningar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 15, 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 12-14, 2010/11:T470 av Cecilia Widegren M2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 5,

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p1 Mål och utgångspunkter

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 1 Mål och utgångspunkter Riksdagen avslår motion 2010/11:T411 av Anita Brodén och Annika Qarlsson FP, C yrkande 4. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 82

2011-04-14

Paginering