Dokument & lagar (41 träffar)

Omröstning 2010/11:UU15p1 Grundläggande mänskliga rättigheter

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 1 Grundläggande mänskliga rättigheter Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkandena 22 och 23. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU15p7 SRHR, kvinnors rättigheter

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 7 SRHR, kvinnors rättigheter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U296 yrkandena 1, 7, 8, 10 och 11, 2010/11:U298 yrkande 14 och 2010/11:U306 yrkandena 26 och 27. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU15p5 Dialog om tortyrkonventionen

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 5 Dialog om tortyrkonventionen Riksdagen avslår motion 2010/11:U312 yrkande 2. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU15p11 MR i arbetslivet

Votering: betänkande 2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, förslagspunkt 11 MR i arbetslivet Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 25. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0

2011-06-15

Omröstning 2010/11:UU10p8 EU:s stöd till demokrati i omvärlden

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 8 EU:s stöd till demokrati i omvärlden Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p7 EU:s internationella roll

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 7 EU:s internationella roll Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 58. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p21 Aktivt miljö- och klimatarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 21 Aktivt miljö- och klimatarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 10. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p14 Gemensamt europeiskt asylsystem

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 14 Gemensamt europeiskt asylsystem Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 7. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p10 Utredning av transaktionsskatt

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 10 Utredning av transaktionsskatt Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 3. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p2 EU som global aktör

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 2 EU som global aktör Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 1. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p9 Ekonomiskt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 9 Ekonomiskt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 2. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p5 Området söder om EU

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 5 Området söder om EU Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 55. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p18 Socialt protokoll

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 18 Socialt protokoll Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A385 yrkande 7, 2010/11:A403 yrkande 3 och 2010/11:A406 yrkande 4. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 MP, V

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p16 Konkurrens med goda arbetsvillkor

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 16 Konkurrens med goda arbetsvillkor Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 8. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 31 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p15 Kamp mot människohandel

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 15 Kamp mot människohandel Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 17. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p3 EU och internationellt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 3 EU och internationellt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 52. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p20 Avskaffade jordbrukssubventioner

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 20 Avskaffade jordbrukssubventioner Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 17. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p4 Området öster om EU

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 4 Området öster om EU Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 54. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 88 24

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU10p1 EU:s utvidgning

Votering: betänkande 2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010, förslagspunkt 1 EU:s utvidgning Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 53. Datum: 2011-06-01 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 0 89 23 M

2011-06-01

Omröstning 2010/11:UU3p2 European Defence Agency, EU:s uppförandekod

Votering: betänkande 2010/11:UU3 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel, förslagspunkt 2 European Defence Agency, EU:s uppförandekod Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U10 yrkande 3, 2010/11:U220 yrkande 11

2011-05-19

Paginering