Dokument & lagar (1 206 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:856 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1997/98:856 av Tuve Skånberg kd till utrikesministern om fredsprocessen i Mellanöstern Den svenska regeringen har varit snar att ensidigt anklaga Israel för att sabotera fredsprocessen i Mellanöstern. Det är därför förvånande och opassande att den svenska regeringen inte ännu gett en positiv officiell reaktion

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:855 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Fråga 1997/98:855 av Mona Berglund Nilsson s till socialministern om personalrekrytering inom vården I en av landstingsförbundets rapporter nyligen som gäller framtida personalbehov inom vården, kan man konstatera att fram till år 2000 kommer vårdpersonalen att minska. Genom de stora strukturförändringar som skett den

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:854 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:854 av Eva Goës mp till utrikesministern om Tjernobyl och sarkofagen Myndigheterna i Ukraina avvisar bestämt tidningsuppgifter om att betongskalet kring den havererade kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl kollapsat. Dessa rykten är helt ogrundade. Mängden radioaktivitet vid kraftverket är normal, sade Olexander

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:853 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:853 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om indirekt Kosovoavvisning Det har kommit till min kännedom att två kosovoalbanska makar splittrats efter att ha kommit som asylsökande till Sverige. Kvinnan är gravid och är kvar i landet. Till Danmark avvisas kosovoalbaner därför att Sverige inte

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:852 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:852 av Eva Goës mp till miljöministern om centrala lagret för använt kärnbränsle I CLAB finns redan sprickor i taket i bergrumslagret, varför uppsamlingsanläggningar som leder bort vattnet som sipprar ur dessa sprickor, anordnats. Detta är ett bevis för att lagret inte klarar de påfrestningar som hanteringen

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:850 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:850 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om överläggningar i Somalia Under de senaste månaderna hörs rapporter om att representanter för Invandrarverket och Utrikesdepartementet har varit i Somalia för överläggningar med de s.k. krigsherrarna för att övertyga dessa att ta emot de somalier

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:849 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:849 av Birgitta Gidblom s till statsrådet Thomas Östros om båtregister och båtskatt Det båtregister som infördes 1988 avvecklades fr.o.m. 1992 års utgång. Båtregister och båtskatt har aktualiserats i riksdagen vid ett flertal tillfällen därefter. I betänkandet 1997/98:SkU18 skriver utskottet att regeringen

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:848 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:848 av Birgitta Gidblom s till justitieministern om promillegräns till sjöss Alkoholförtäring hör inte ihop med bilkörning, men beträffande trafik till sjöss råder inte samma självklarhet. Fritidsbåtar, både stora och mindre, framförs i allt större hastigheter, och krav på nykterhet till sjöss borde vara

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:847 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:847 av Birgitta Gidblom s till miljöministern om motorbåtstrafik i skärgårdsområden I Miljövårdsberedningens betänkande SOU 1996:153 är utgångspunkten att skärgårdarna på samma sätt som t.ex. fjällmiljön skall kunna erbjuda områden med ringa eller ingen störning från motorljud. Det är därför angeläget

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:846 av Lindström, Olle (m)

Fråga 1997/98:846 av Olle Lindström m till jordbruksministern om yrkesfiskarna i Norrbotten Fredningstider, laxfiskeförbud och andra regleringar har under många år förhindrat vissa fiskare i norra Sverige att utöva sitt yrke och sin rätt att bedriva näring. Fiskerättsägare, yrkesfiskare och deltidsfiskare i Kalix och

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:845 av Hurtig, Bengt (v)

Fråga 1997/98:845 av Bengt Hurtig v till justitieministern om EU-anknytning till Echelon I Sverige är telefonavlyssning strikt lagreglerad. Polisen ges tillstånd av tingsrätt om misstanke om grova brott föreligger. I en rapport från forskningsorganisationen STOA bedriver USA National Security Agency NSA rutinmässig

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:844 av Flyborg, Eva (fp)

Fråga 1997/98:844 av Eva Flyborg fp till utrikesministern om SFOR-styrkorna i Bosnien Allvarliga anklagelser riktades för någon vecka sedan mot italienska FN-trupper i Bosnien. Enligt uppgifter i den spanska tidningen El Mundo hävdar den spanska underrättelsetjänsten att män ur FN-trupperna utnyttjat minderåriga flickor,

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:843 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:843 av Margitta Edgren fp till kulturministern om kraven för prosttjänst Just nu pågår tillsättning av domprosttjänsten i Stockholm. Många kompetenta präster har sökt, och tillsättningen kan komma att ge upphov till onödiga fördröjningar. Domkapitlet i Stockholm har förtydligat ett av kraven på den person

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:842 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:842 av Eva Goës mp till miljöministern om bakterier i CLAB:s kärnbränslelager Bakterier hotar att på sikt orsaka korrosion på materialet i centrala lagret för använt kärnbränsle, CLAB. För ett år sedan upptäcktes bakterier som satt sig på bassängkanten i lagret där högaktivt kärnbränsle förvaras. Samma

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:841 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:841 av Eva Goës mp till utrikesministern om människorättsobservatör till Kosova Så sent som i onsdags avslog utrikesutskottet ett yrkande från undertecknad och Miljöpartiet om att inrätta ett EU-kontor i Pristina i Kosova. Utskottet påpekade dock att inrättandet av ett sådant kontor var än mer angelägetDet

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:840 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:840 av Eva Goës mp till näringsministern om möjligheten att välja elleverantör De norska hushållens elpriser, exklusive avgifter och skatter, är nu i genomsnitt 16,1 öre per kWh. I Sverige kostar samma el 25,5 öre per kWh, dvs. nästan 60 mer. Enligt en beräkning som Statoil gjort betalar en svensk med

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:839 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:839 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om somalier i Sverige och medborgarskap Den somaliska gruppen är, tyvärr, en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Alltfler somalier förvägras svenskt medborgarskap med motiveringen att deras identitet inte är känd. Samtidigt är Sverige beredd på

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:838 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:838 av Bodil Francke Ohlsson mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenleveranser till Indien och Pakistan Sverige krävde vid EU:s utrikesministermöte i slutet av maj ett vapenembargo mot Indien och Pakistan med anledning av deras provsprängningar. Den säkerhetspolitiska situationen i Asien har förändrats

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:837 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:837 av Bodil Francke Ohlsson mp till utrikesministern om provsprängningarna i Indien Indien har provsprängt kärnvapen i Rajastan i nordvästra Indien. Invånarna i området fick några minuter på sig, berättar ögonvittnen, att samla ihop sina tillhörigheter. De evakuerades sedan till ett område på 20 kilometers

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:836 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:836 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om höns i bur Fr.o.m. den 1 januari 1999 krävs dispens för att hålla höns i burar. Jordbruksverket har fått in ansökningar för över 4 miljoner hönsplatser, merparten av dagens äggproduktion. Hittills har majoriteten beviljats dispens för den längsta perioden,

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)