Dokument & lagar (53 träffar)

Yttrande 2017/18:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2017/18:KrU1y Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor samt

2017-10-24

Yttrande 2017/18:KrU1y (pdf, 142 kB)

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1986/87:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:7 y om vissa hantverksfrågor KrU 1986/87:7 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 7 april 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87:N382 och 1986/87:N410 yrkande 4.

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU7 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1986/87:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:6 y om Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet prop. 1986/87:108 KrU 1986/87:6y Till utrikesiitskottet Utrikesutskottet har den 26 mars 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU6 (pdf, 182 kB)

Yttrande 1986/87:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:5 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 delvis KrU 1986/87:5y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet barden 17 mars 1987 beslutat hemställa om yttrande från kulturutskottet senast den 23 april 1987

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU5 (pdf, 164 kB)

Yttrande 1986/87:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:4 y om vissa forskningsfrågor prop. 1986/87:80 bil. 6 delvis KrU 1986/87:4 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 19 mars 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över den med anledning

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU4 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1986/87:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde  ino,o-1986/87:3 y prop. 1986/87:100 bil. 10 delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 3 februari 1987 beslutat bereda kulturutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU3 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1986/87:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:2 y om bidrag till studieförbunden m. m. prop. 1986/ 87:100 bil. 10 delvis KrU 1986/87:2 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 3 februari 1987 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle an yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU2 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1986/87:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1986/87:1 y om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m. 1986/87:1 y prop. 1985/86:90 Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 8 oktober

1986-12-31

Yttrande 1986/87:KrU1 (pdf, 390 kB)