Dokument & lagar (192 träffar)

Motion 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp, v med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor truppminor samt om deras förstöring Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson


Utskottsberedning: 1997/98:UU25

Motion 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. v, mp med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. v, mp med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tilltr�de till


Utskottsberedning: 1997/98:UU25

Motion 1997/98:U65 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:U65 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U65 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten r 1997 Mot svensk


Utskottsberedning: ----------------1997/98:UU25

Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning


Utskottsberedning: ----------------1997/98:UU25

Motion 1997/98:U63 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U63 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U63 av Ingrid N�slund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten r 1997 I skrivelsen


Utskottsberedning: ----1997/98:UU25

Motion 1997/98:U62 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:U62 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av redog. 1997/98:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U62 av G�ran Lennmarker m.fl. m med anledning av redog. 1997/98:NR1 Nordiska r�dets svenska delegations ber�ttelse


Utskottsberedning: ----1997/98:UU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U61 av Eva Goës m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U61 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U61 av Eva Go�s m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Grundv�rderingar Att leva r mer n att bara finnas


Utskottsberedning: -------1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U60 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U60 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U60 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik I regeringens skrivelse


Utskottsberedning: ----1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U59 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U59 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U59 av Ingrid N�slund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Skrivelsens inneh�ll Regeringen redovisar


Utskottsberedning: --1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U58 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U58 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U58 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik MAI-avtalet MAI-avtalet


Utskottsberedning: ---1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U57 av Carin Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U57 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U57 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Sverige verkar f�r att personer som


Utskottsberedning: -1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U56 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:U56 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U56 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Inledning Det r tillfredsst�llande


Utskottsberedning: -----1997/98:UU11 1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U55 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U55 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U55 av Karl-G�ran Bi�rsmark m.fl. fp med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Inledning Varje m�nniska


Utskottsberedning: ---1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U54 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1997/98:U54 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U54 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Hongkong var fram till


Utskottsberedning: -1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U53 av Marianne Samuelsson och Bodil Francke Ohlsson (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:U53 av Marianne Samuelsson och Bodil Francke Ohlsson mp med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 Det nordiska samarbetet Regeringen har i en skrivelse till riksdagen, 1997/98:73, givit sin redogörelse för samarbetet under 1997 mellan de nordiska ländernas regeringar. Vad


Utskottsberedning: -1997/98:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U52 av Carin Lundberg och Ulf Kero (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U52 av Carin Lundberg och Ulf Kero s med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 Nordiskt samarbete Samarbetet i Norden bygger på den värdegemenskap som finns mellan de nordiska folken och som får sitt främsta uttryck i kulturell och språklig gemenskap och en likartad syn på


Utskottsberedning: -1997/98:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 1 Inledning Regeringens skrivelse handlar om nordiskt samarbete under 1997. I föreliggande motion tar vi dock bara upp några saker vi tycker är särskilt viktiga att tänka på för Sveriges del


Utskottsberedning: ----1997/98:UU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U50 av Henrik S Järrel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:U50 av Henrik S Järrel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Sammanfattning Det är angeläget att en klarare avgränsning åstadkoms i fråga om såväl lagens tillämpningsområde som vad i lagförslaget förstås med strategiska produkter och definitionen


Utskottsberedning: ---1997/98:UU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U49 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U49 av Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Svenskt försvar behöver svensk försvarsindustri och för försvarsindustrins effektivitet och fortlevnad krävs reella exportmöjligheter. En viss reglering av exporten behövs men regelverken


Utskottsberedning: ----1997/98:UU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U48 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:U48 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Underrättelseskyldighet för exportörer i vissa fall Innebörden av artikel 6 i Europakonventionen är bl.a. att den som är misstänkt för brott inte skall behöva bidra till utredningen


Utskottsberedning: -1997/98:UU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation