Dokument & lagar (19 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Proposition 1997/98:174

Regeringens proposition 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Prop. 1997/98:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1997/98:UU25
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:149

Regeringens proposition 1997/98:149 Immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö Prop. 1997/98:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:JuU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1997/98:147

Regeringens skrivelse 1997/98:147 Redogörelse för den svenska Skr. krigsmaterielexporten år 1997 1997/98:147 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G Peterson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 1997/98:UU25 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1997/98:122

Regeringens skrivelse 1997/98:122 Afrika i förändring En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet Skr. 1997/98:122 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse föreslår regeringen


Utskottsberedning: 1997/98:UU14 Följdmotioner: 14

Skrivelse 1997/98:89

Regeringens skrivelse 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Skr. 1997/98:89 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisas i ett framåtblickande perspektiv


Utskottsberedning: 1997/98:UU17 Följdmotioner: 16

Skrivelse 1997/98:88

Regeringens skrivelse 1997/98:88 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 1997 Skr. 1997/98:88 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1997/98:UU21

Skrivelse 1997/98:85

Regeringens skrivelse 1997/98:85 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1997 Skr. 1997/98:85 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 1997/98:UU22

Skrivelse 1997/98:74

Regeringens skrivelse 1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen PLO för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza Skr. 1997/98:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: 1997/98:UU10 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1997/98:73

Regeringens skrivelse 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 Skr. 1997/9 8:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för det nordiska samarbetet under 1997 mellan


Utskottsberedning: 1997/98:UU18 Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:70

Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999 2001 Prop. 1997/98:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---1997/98:UU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Skrivelse 1997/98:69

Regeringens skrivelse 1997/98:69 Sverige i Förenta Nationerna Skr. 1997/98:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för Förenta Nationernas


Utskottsberedning: 1997/98:UU11 Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:68

Regeringens proposition 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Prop. 1997/98:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i lagstiftningen


Utskottsberedning: --1997/98:SkU28 1997/98:UU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1997/98:60

Regeringens skrivelse 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 Skr. 1997/98:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 1997/98:UU20 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:58

Regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget Prop. 1997/98:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 1998 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Amsterdamfördraget


Utskottsberedning: ---1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Skrivelse 1997/98:29

Regeringens skrivelse 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet Skr. 1997/98:29 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 oktober 1997 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 1997/98:UU8 Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation