Dokument & lagar (1 742 träffar)

Riksdagens protokoll 1997/98:51

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:51 Torsdagen den 18 december Kl. 20.15 20.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om fördröjt svar på interpel- lation Till kammaren hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 1997/98:98 Till riksdagen Interpellation 1997/98:98 av Per

1998-12-18

Riksdagens protokoll 1997/98:51 (pdf, 302 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:122 Onsdagen den 10 juni Kl. 9.00 12.36 14.00 15.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 CARL BILDT mHerr talman Jag skulle bara kontrollera om tal- mannen hade på sig den slips som riksdagens ledamö- ter, med alternativet scarf,

1998-06-10

Riksdagens protokoll 1997/98:122 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:121 Tisdagen den 9 juni Kl. 9.00 21.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 Anmälan om förlängd ledighet, m.m. Tredje vice talmannen meddelade att talmannen beviljat Ingegerd Sahlström s

1998-06-09

Riksdagens protokoll 1997/98:121 (pdf, 1675 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:120 Måndagen den 8 juni Kl. 10.00 21.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni.2 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkanden 1997/98:FiU20 och FiU27 Socialförsäkringsutskottets

1998-06-08

Riksdagens protokoll 1997/98:120 (pdf, 1487 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:119

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:119 Fredagen den 5 juni Kl. 09.00 19.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda- mot och ersättare

1998-06-05

Riksdagens protokoll 1997/98:119 (pdf, 1410 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:118

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:118 Torsdagen den 4 juni Kl. 09.00 17.58 19.00 20.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj. 2 Meddelande om kompletteringsval till bo- stadsutskottet Talmannen meddelade att Socialdemokraternas

1998-06-04

Riksdagens protokoll 1997/98:118 (pdf, 1518 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:117

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:117 Onsdagen den 3 juni Kl. 09.00 17.49 19.00 23.09 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 maj. 2 Meddelande om sammanträdet den 10 juni Andre vice talmannen meddelade att sammanträ- det onsdagen

1998-06-03

Riksdagens protokoll 1997/98:117 (pdf, 1711 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:116

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:116 Tisdagen den 2 juni Kl. 10.00 16.26 18.00 22.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25, 26 och 27 maj. 2 Anmälan om återtagen plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jörgen Pers-

1998-06-02

Riksdagens protokoll 1997/98:116 (pdf, 1526 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:115 Fredagen den 29 maj Kl. 09.00 19.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om tisdagen den 2 juni Talmannen meddelade att arbetsplenum tisdagen den 2 juni skulle inledas kl. 10.00 med trafikutskottets betänkande TU10. Votering av tidigare

1998-05-29

Riksdagens protokoll 1997/98:115 (pdf, 1406 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:114 Torsdagen den 28 maj Kl. 12.00 17.56 19.00 22.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 maj. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Trafikutskottets betänkanden 1997/98:TU11 och

1998-05-28

Riksdagens protokoll 1997/98:114 (pdf, 1389 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:113 Onsdagen den 27 maj Kl. 9.00 17.58 19.00 23.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Aktuell debatt: Sjukvården Anf. 1 LARS LEIJONBORG fpFru talman Det har aldrig tidigare hänt att alla partiledare från oppositionen har anmält sig till en aktuell

1998-05-27

Riksdagens protokoll 1997/98:113 (pdf, 1541 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:112 Tisdagen den 26 maj Kl. 11.00 16.31 18.00 19.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Särskilt anordnad debatt om kärnkraften Anf. 1 MIKAEL ODENBERG mFru talman Moderata samlingspartiet begärde da- gens debatt när regeringens energipolitik havererade

1998-05-26

Riksdagens protokoll 1997/98:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:111 Måndagen den 25 maj Kl. 10.00 17.55 19.00 22.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Helena Nilsson c an- hållit om att bli entledigad från uppdraget som leda- mot av riksdagen fr.o.m. den 1 september 1998. Kammaren

1998-05-25

Riksdagens protokoll 1997/98:111 (pdf, 1392 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:110 Fredagen den 22 maj Kl. 13.30 13.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11, 12, 13, 14 och 15 maj. 2 Meddelande om särskild debatt Tredje vice talmannen meddelade att särskild de- batt om kärnkraften

1998-05-22

Riksdagens protokoll 1997/98:110 (pdf, 440 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:109 Fredagen den 15 maj Kl. 09.00 14.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Remissdebatt Föredrogs Proposition 1997/98:145 Svenska Miljömål. Miljö- politik för ett hållbart Sverige Anf. 1 GÖTE JONSSON mHerr talman Äntligen, kan man säga om den här

1998-05-15

Riksdagens protokoll 1997/98:109 (pdf, 944 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:108 Torsdagen den 14 maj Kl. 12.00 18.00 19.00 22.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 maj. 2 Anmälan om uteblivna svar på interpella- tioner Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

1998-05-14

Riksdagens protokoll 1997/98:108 (pdf, 1406 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:107 Onsdagen den 13 maj Kl. 09.00 17.57 19.00 20.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Val av en riksdagens ombudsman Anf. 1 BO KÖNBERG fpFru talman Riksdagen omvalde den 4 maj 1994 justitieombudsmannen Jan Pennlöv för tiden från valet till dess

1998-05-13

Riksdagens protokoll 1997/98:107 (pdf, 1501 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:106 Tisdagen den 12 maj Kl. 13.00 14.57 18.00 18.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 maj. 2 Meddelande om val av en riksdagens om- budsman Andre vice talmannen meddelade att val av en riksdagens

1998-05-12

Riksdagens protokoll 1997/98:106 (pdf, 627 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:105 Måndagen den 11 maj Kl. 10.00 13.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 4 och 5 maj. 2 Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 14 maj kl.

1998-05-11

Riksdagens protokoll 1997/98:105 (pdf, 764 kB)

Riksdagens protokoll 1997/98:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1997/98:104 Fredagen den 8 maj Kl. 09.00 14.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 1997/98:270 Till riksdagen Interpellation 1997/98:270 av

1998-05-08

Riksdagens protokoll 1997/98:104 (pdf, 898 kB)