Dokument & lagar (311 träffar)

Yttrande 1991/92:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU5y Kommunal ekonomi prop. 1991/92:150 bil. 11:5 1991/92 UbU5y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utbildningsutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU5 (pdf, 297 kB)

Yttrande 1991/92:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU4y Kompletteringspropositionen prop. 1991/92:150 bil. 1:6 1991/92 UbU4y Till finansutskottet ÅTTONDE HUVUDTITELN Finansutskottet har den 28 april 1992 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU4 (pdf, 462 kB)

Yttrande 1991/92:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU3y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år prop. 1991/92:124 1991/92 UbU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yilrande över motionerna

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU3 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU2y Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av 1991/92 byggnadsstyrelsen, m.m. prop. 1991/92:44 UbUZy Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda ulbildnings-ulskottel

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU2 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1991/92:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbUly Inriktningen av den ekonomiska politiken prop. 1991/92:38 1991/92 UbUly Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslufat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU1 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1991/92:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UU3y Medel för informationsinsatser om europeisk integration kompletteringspropositionen 1991/92 UU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1992-05-12 berett utrikesutskottet tillfälle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU3 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1991/92:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UU2y Säkerhetspolitiska överväganden m.m. inför beslut om totalförsvarets utveckling 1991/92 UU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har med remiss 1992-02-27 berett utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU2 (pdf, 299 kB)

Yttrande 1991/92:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1991/92:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss den 6 februari 1992 berett utrikesutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens skrivelse 1991/92:15 med

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU1 (pdf, 45 kB)

Yttrande 1991/92:TU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TU4y Kommunal ekonomi Till finansutskottet Finansutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 20 maj 1992 avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU4 (pdf, 133 kB)

Yttrande 1991/92:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TU3y Infrastrukturåtgärder för sysselsättning och tillväxt 1991/92 TU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 20 maj 1992 avge yttrande över proposition 1991/92:150 med

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU3 (pdf, 541 kB)

Yttrande 1991/92:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TU2y Privatisering av statligt ägda företag, m.m. Tili näringsutskottet Näringsutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 3 december 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU2 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1991/92:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TUly Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 28 november 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU1 (pdf, 141 kB)

Yttrande 1991/92:SoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoU8y Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- 1991/92 och sjukvård y Till socialförsäkringsutskottet Socialutskottet har den 5 maj 1992 beslutat att överlämna proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU8 (pdf, 186 kB)

Yttrande 1991/92:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoU7y Vissa ändringar i förmånssystemet för läkemedel m.m. 1991/92 SoU7y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett bl.a. socialutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens proposition 1991/92:151

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU7 (pdf, 624 kB)

Yttrande 1991/92:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoU6y Kompletteringspropositionen del I och II Till finansutskottet Finansutskottet har berett bl.a. socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 Kommunal ekonomi, del II kompletteringspropositionenjämte

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU6 (pdf, 867 kB)

Yttrande 1991/92:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets betänkande 1991/92:SoU5y Verksamhet och anslag inom totalförsvaret 1992/93 såvitt avser funktionen Hälso- och sjukvård m.m. 1991/92 SoU5y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över dels

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU5 (pdf, 294 kB)

Yttrande 1991/92:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoU4y Dryckesbeskattning Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över dels proposition 1991/92:116 om ändringar i lagen 1977:306 om dryckesskatt, m.m. och motion l991/92:Sk25

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU4 (pdf, 284 kB)

Yttrande 1991/92:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoU3y Dimensioneringen av läkarutbildningen i Umeå Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna 199l/92:Ub504, Ub523, UbS38, Ub805 yrkande 15 och So438

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU3 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1991/92:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoU2y Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt ägda företag, m.m. jämte

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU2 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1991/92:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1991/92:SoUly Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska politiken jämte eventuella

1991-12-31

Yttrande 1991/92:SoU1 (pdf, 111 kB)