Dokument & lagar (38 träffar)

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i den del som avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 samt över de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU8Y

Till kulturutskottet Inledning Kulturutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:87 Konstnärernas villkor och de motioner som väckts med anledning av propositionen och rör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Arbetsmarknadsutskottet kommer i detta yttrande huvudsakligen

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU7Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 26 mars berett fyra av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997, över de motioner som väckts med anledning av skrivelsen och över elva motioner

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU6Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget jämte två motions-yrkanden som avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. Utskottet yttrar sig i det följande över propositionens avsnitt 10.2 Sysselsättning,

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som avser den ekonomiska politiken, utgiftstaket och EU-medel samt över de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som avser arbetsmarknadsutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU4Y

Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 oktober berett åtta av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik, över de motioner som väckts med anledning

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 jämte motioner i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1997/98:AU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområdena och beräkningen

1998-01-01

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1993/94:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU8y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbefemarknadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition  1993/94:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU8 (pdf, 1804 kB)

Yttrande 1993/94:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU7y Förändringar i lönegarantisystemet Till lagutskottet Lagufekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet jämte de motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1993/94:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU6y Delad makt delat ansvar föräldraförsäkringen 1993/94 AU6y Till socialförsäkringsutskottet Inledning Till arbetsmarknadsutekottet har hänvisate regeringens proposition 1993/94:147 om jämställdhetepolitiken. Propositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU6 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1993/94:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU5y Ledighet för vård av barn Till socialutskottet Socialutekottet har berett arbetemarknadsutekottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner. Utskottet yttrar sig i det

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU5 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1993/94:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU4y Resurser till naturvård 1993/94 AU4y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motionerna 1993/94:Jo607 av Tuve Skånberg kdsI993/94:Jo653

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1993/94:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU3y Arbetsmarknadspolitiska medel till skogspolitiken 1993/94 AU3y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Jo311 av Margareta

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU3 (pdf, 102 kB)
Paginering