Dokument & lagar (20 träffar)

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU9y Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 JoU9y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU9 (pdf, 737 kB)

Yttrande 1991/92:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU8y FN:s konferens Miljö och utveckling m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna motionstiden 1992 väckta motioner

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU8 (pdf, 501 kB)

Yttrande 1991/92:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU7y Riksskogstaxeringen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 18 februari 1992 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna l991/92:Ub707 m och 1991/92:Ub708 vavseende

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU7 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1991/92:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU6y Främjande av biobränsleanvändningen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU6 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1991/92:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU5y Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 26 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 3 december 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:69

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU5 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1991/92:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU4y Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 28 november 1991 yttra sig över proposition 1991/92:38

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU4 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1991/92:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU3y Skogsvårdsavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt jämte

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU3 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1991/92:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU2y Skatten på etanol m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:67 om skatten på etanol m.m. jämte motioner. Propositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU2 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1991/92:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoUly ILOs konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder 1991/92 JoUly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 7 maj 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 24 oktober

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU1 (pdf, 180 kB)

Yttrande 1987/88:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:5y TJ:y:om länsstyrelsernas naturvårdsenheter m.m.JoU 1987/88:5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 9 februari 1988 berett jordbruksut skottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1987/88:Bo264

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1987/88:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:4 y om handeln med jordbruksprodukter m.m. JoU 1987/88:4 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 februari 1988 berett jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över motion 1987/88:N301 av Hädar Cars

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU4 (pdf, 66 kB)

Yttrande 1987/88:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:3 y om miljöaspekter på trafikpolitiken prop. 1987/88:50 JoU 1987/88:3 y Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över de/5 vissa under allmänna motionstiden 1988 väckta

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU3 (pdf, 831 kB)

Yttrande 1987/88:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:2 y om Sverige och den västeuropeiska integrationen JoU 1987/88:2 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har genom beslut den 4 februari 1988 berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:66

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU2 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1987/88:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1987/88:1 y om offentliga utskottsutfrågningar JoU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 20 oktober 1987 beslutat bereda övriga utskott möjlighet att yttra sig över proposition 1987/88:22

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JoU1 (pdf, 46 kB)