Dokument & lagar (23 träffar)

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:JoU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU10y Bidrag till skogsvård m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU10 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU9y Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 JoU9y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU9 (pdf, 737 kB)

Yttrande 1991/92:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU8y FN:s konferens Miljö och utveckling m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna motionstiden 1992 väckta motioner

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU8 (pdf, 501 kB)

Yttrande 1991/92:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU7y Riksskogstaxeringen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 18 februari 1992 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över motionerna l991/92:Ub707 m och 1991/92:Ub708 vavseende

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU7 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1991/92:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU6y Främjande av biobränsleanvändningen Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 mars 1992 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:97 om främjande av biobränsleanvändningen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU6 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1991/92:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU5y Privatisering av statligt ägda företag m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 26 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 3 december 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:69

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU5 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1991/92:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU4y Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 28 november 1991 yttra sig över proposition 1991/92:38

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU4 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1991/92:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU3y Skogsvårdsavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt jämte

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU3 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1991/92:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoU2y Skatten på etanol m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 12 november 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:67 om skatten på etanol m.m. jämte motioner. Propositionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU2 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1991/92:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1991/92:JoUly ILOs konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder 1991/92 JoUly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 7 maj 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att senast den 24 oktober

1991-12-31

Yttrande 1991/92:JoU1 (pdf, 180 kB)

Yttrande 1989/90:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1989/90:JoU8y Regionala utvecklingsinsatser till jordbruk och företag i kombination med jordbruk 1989/90 JoU8y Till arbetsmarknadsutskottet Jordbruksutskottet har den 10 maj 1990 beslutat att med eget yttrande överlämna proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JoU8 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1989/90:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1989/90:JoU7y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning samt mervärdeskatt m.m. 1989/90 JoU7y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillSlle att avge yttrande över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JoU7 (pdf, 636 kB)

Yttrande 1989/90:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1989/90:JoU6y Forskning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 20 mars 1990 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1989/90:90 om forskning jämte motioner, i de delar

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JoU6 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1989/90:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1989/90:JoU5y Regionalpolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 5 april 1990 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfalle att yttra sig över proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-taIet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JoU5 (pdf, 137 kB)

Yttrande 1989/90:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1989/90:JoU4y Anslag till länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 6 februari 1990 berett jordbruksutskottet tillSIIe att avge yttrande över proposition 1989/90:100 bil. 15, civildepartementet, såvitt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JoU4 (pdf, 81 kB)
Paginering