Dokument & lagar (38 träffar)

Omröstning 2010/11:KU32p1 Viss verksamhet vid utlandsmyndigheterna

Votering: betänkande 2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m.förslagspunkt 1 Viss verksamhet vid utlandsmyndigheterna Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse avsnitt 14.1.2

2011-06-15

Omröstning 2010/11:KU22p8 Rätt att välja tv-utbud

Votering: betänkande 2010/11:KU22 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 8 Rätt att välja tv-utbud Riksdagen avslår motion 2010/11:K374. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 98 0 0 9 MP 23 0 0 2 FP 20

2011-04-28

Omröstning 2010/11:KU22p2 Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet

Votering: betänkande 2010/11:KU22 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 2 Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K211, 2010/11:K247, 2010/11:K251 yrkande 1, 2010/11:K277 yrkande 1, 2010/11:K304, 2010/11:K337 yrkande 1, 2010/11:K384, 2010/11:K388 i denna del och 2010/11:So237

2011-04-28

Omröstning 2010/11:KU22p1 Information om meddelarskydd

Votering: betänkande 2010/11:KU22 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 1 Information om meddelarskydd Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K251 yrkande 2 och 2010/11:K277 yrkande 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 1 0

2011-04-28

Omröstning 2010/11:KU22p7 Hets mot folkgrupp

Votering: betänkande 2010/11:KU22 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 7 Hets mot folkgrupp Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 98 0 0 9 MP 0 23 0

2011-04-28

Omröstning 2010/11:KU23p4 Statliga och kommunala servicekontor m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 4 Statliga och kommunala servicekontor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K334, 2010/11:C311 yrkandena 18-20 och 2010/11:N323 yrkande 9. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU23p5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner

Votering: betänkande 2010/11:KU23 Offentlig förvaltning, förslagspunkt 5 Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner Riksdagen avslår motion 2010/11:N323 yrkandena 7, 8 och 10. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 1 0 18 M

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU14p1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur

Votering: betänkande 2010/11:KU14 En reformerad budgetlag, förslagspunkt 1 Överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur Riksdagen antar regeringens förslag till budgetlag, såvitt avser 2 kap. 1, 2 och 4 samt 7 kap. 2, 5 och 6 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:40 punkt 1 i denna del och avslår

2011-03-03

Omröstning 2010/11:KU24p6 Kommunal kompetens

Votering: betänkande 2010/11:KU24 Kommunala och regionala frågor, förslagspunkt 6 Kommunal kompetens Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K340, 2010/11:K341 yrkande 1 och 2010/11:K379. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 3 Riksdagsledamöternas arvode och inkomstgaranti Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K214, 2010/11:K289 yrkandena 1-5 och 2010/11:K419 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti

2011-03-02

Omröstning 2010/11:KU19p5 Utskottsarbetet

Votering: betänkande 2010/11:KU19 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 5 Utskottsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K252 och 2010/11:K425. Datum: 2011-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 101 0 0 6 MP 0

2011-03-02

Yttrande 2010/11:KU3y

2010/11:KU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Konstitutionsutskottets yttrande 2010/11:KU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 18 januari 2011 att

2011-02-16

Yttrande 2010/11:KU3y (pdf, 133 kB)

Omröstning 2010/11:KU1p1 Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 1 Anslag m.m. 2011 inom utgiftsområde 1 a Finansiering av demokratiforskning Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p2 Insyn i Kungliga Hovstaten m.m.

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Insyn i Kungliga Hovstaten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K364, 2010/11:K366 och 2010/11:K397. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p7 Parlamentarisk översyn av presstödet

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 7 Parlamentarisk översyn av presstödet Riksdagen avslår motion 2010/11:K346. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 96 0 0 11

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p3 Effektivisering av Regeringskansliets resurser

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 Effektivisering av Regeringskansliets resurser Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är hög tid att effektivisera Regeringskansliets resurser. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:K390 yrkande 2. Datum: 2010-12-09

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU1p6 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Votering: betänkande 2010/11:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 6 Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K272, 2010/11:K291 yrkandena 1-6, 2010/11:K302 och 2010/11:K382. Datum: 2010-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S,

2010-12-09

Omröstning 2010/11:KU6p2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Votering: betänkande 2010/11:KU6 Säkerhetskopiors rättsliga status vilande grundlagsbeslutförslagspunkt 2 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:58 punkt 2 och avslår

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU4p1 Vilande lagförslag

Votering: betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag vilande grundlagsbeslut, m.m.förslagspunkt 1 Vilande lagförslag Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 och bilaga 3 delvis till lag om ändring i regeringsformen, lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

2010-11-24

Omröstning 2010/11:KU2p4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen

Votering: betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen, förslagspunkt 4 Rättelser av ändring i riksdagsordningen Riksdagen ändrar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, sitt beslut under punkt 1 i detta betänkande såvitt avser 4 kap. 18 a och 9 kap. 8 riksdagsordningen och

2010-11-24

Paginering