Dokument & lagar (64 träffar)

Omröstning 2013/14:SfU22p1 Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SfU22 Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige, förslagspunkt 1 Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-06-17

Omröstning 2013/14:SfU20p1 Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen

Votering: betänkande 2013/14:SfU20 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande, förslagspunkt 1 Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan

2014-06-17

Omröstning 2013/14:SfU19p1 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2013/14:SfU19 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:227 och avslår motionerna

2014-06-17

Omröstning 2013/14:SfU13p2 Spårbyte

Votering: betänkande 2013/14:SfU13 Cirkulär migration och utveckling, förslagspunkt 2 Spårbyte Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 i de delar det avser 5 kap. 15 a Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående

2014-06-17

Omröstning 2013/14:SfU13p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:SfU13 Cirkulär migration och utveckling, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Datum: 2014-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 1 0 12 M 99 0 0 8 MP 23 0 0 2 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD

2014-06-17

Omröstning 2013/14:SfU21p2 Utvärdering m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SfU21 Särskilt ömmande omständigheter, förslagspunkt 2 Utvärdering m.m. Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 91 0 0 16 MP 19 0 0 6 FP 20 0 0 4 C 19 0 0 4 SD 18 0

2014-06-04

Omröstning 2013/14:SfU21p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:SfU21 Särskilt ömmande omständigheter, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Datum: 2014-06-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95

2014-06-04

Omröstning 2013/14:SfU10p1 Konventionen

Votering: betänkande 2013/14:SfU10 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea, förslagspunkt 1 Konventionen Riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea samt antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och

2014-06-04

Omröstning 2013/14:SfU18p2 Reform för mer effektiva åtgärder

Votering: betänkande 2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta, förslagspunkt 2 Reform för mer effektiva åtgärder Datum: 2014-05-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 98 0 0 9 MP 21 0 0 4

2014-05-28

Omröstning 2013/14:SfU18p1 Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Votering: betänkande 2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta, förslagspunkt 1 Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta Riksdagen avslår regeringens förslag till 1. lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:9802. lag om ändring i lagen 1994:1920 om allmän löneavgift, och 3. lag om

2014-05-28

Omröstning 2013/14:SfU17p3 Övriga medborgarskapsfrågor

Votering: betänkande 2013/14:SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet, förslagspunkt 3 Övriga medborgarskapsfrågor Datum: 2014-05-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 98 0 0 9 MP 0 21 0 4 FP 20 0 0 4 C 16

2014-05-28

Omröstning 2013/14:SfU17p2 Lagförslaget i övrigt

Votering: betänkande 2013/14:SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet, förslagspunkt 2 Lagförslaget i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Datum: 2014-05-28 Omröstning i

2014-05-28

Omröstning 2013/14:SfU15p3 Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta

Votering: betänkande 2013/14:SfU15 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 3 Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta Datum: 2014-05-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 98 0 0 9 MP 0 21 0 4 FP 20 0

2014-05-28

Omröstning 2013/14:SfU15p2 Lagförslagen i övrigt

Votering: betänkande 2013/14:SfU15 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 2 Lagförslagen i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i social-försäkringsbalken i den mån det inte omfattas av vad utskottet  föreslagit ovan och med den ändringen att 37 kap. 14 får den lydelse som utskottet föreslår

2014-05-28

Yttrande 2013/14:SfU5y

2013/14:SfU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att senast den 29 april

2014-05-06

Yttrande 2013/14:SfU5y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2013/14:SfU4y

2013/14:SfU4y Verksamheten i EU under 2013 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU4y Verksamheten i EU under 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att bereda ett antal utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU Verksamheten i Europeiska unionen

2014-04-16

Yttrande 2013/14:SfU4y (pdf, 46 kB)

Omröstning 2013/14:SfU14p1 Genomförande av direktivet

Votering: betänkande 2013/14:SfU14 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd, förslagspunkt 1 Genomförande av direktivet Riksdagen avslår motion 2013/14:Sf14 av David Lång SD yrkandena 1-8. Datum: 2014-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2014-04-16

Omröstning 2013/14:SfU6p9 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 9 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 3, 2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 18 och 19, 2013/14:Sf223 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1, 2013/14:Sf265 av Anders Sellström

2014-04-16

Omröstning 2013/14:SfU6p8 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 8 Arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 21-26, 28 och 29, 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkandena 10-13, 2013/14:Sf10 av David Lång SD i denna del, 2013/14:Sf211 av Boriana

2014-04-16

Omröstning 2013/14:SfU6p5 Det gemensamma europeiska asylsystemet

Votering: betänkande 2013/14:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Det gemensamma europeiska asylsystemet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 5, 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S yrkande 4, 2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 4, 5, 8 och 9, 2013/14:Sf349

2014-04-16

Paginering