Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1997/98:LU3Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 10 februari 1998 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. jämte eventuella motioner. Lagutskottet har beslutat avge yttrande över dels propositionens förslag såvitt gäller ackord och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU2Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 27 januari 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:45 Miljöbalk jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde

1998-01-01

Yttrande 1997/98:LU1Y

Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 oktober 1997 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet jämte följdmotioner. I propositionen lämnas förslag om att sådana företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag

1998-01-01

Yttrande 1991/92:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1991/92:LU2y Patenttiden för läkemedelsuppfinningar Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:151 om vi.ssa ändringar i förmånssystemet för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:LU2 (pdf, 181 kB)

Yttrande 1991/92:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1991/92:LUly Avgift vid indrivning Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:93 om ett nytt avgiftssystem vid försenade skatteinbetalningar m.m. Lagutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:LU1 (pdf, 84 kB)