Dokument & lagar (18 träffar)

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1991/92:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU7y Statsbidragssystemet för kommunerna Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU7 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1991/92:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande bl.a.

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU6 (pdf, 201 kB)

Yttrande 1991/92:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 KrU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU5 (pdf, 308 kB)

Yttrande 1991/92:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU4y Dramatikerutbildning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 21 februari 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfalle att yttra sig över motion 1991/29:Ub440 fp avseende dramatikerutbildning. I motionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU4 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1991/92:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1991/92 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 6 februari 1992 berett kulturutskottet tillfålle att i de

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU3 (pdf, 46 kB)

Yttrande 1991/92:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU2y Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av 1991/92 byggnadsstyrelsen, m.m. KrU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 21  november 1991 beslutat bereda kulturut- t skottet tillfålle

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU2 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1991/92:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrUly Uppgift om fornminne i gravationsbevis Till lagutskottet Lagutskottet har den 15 oktober 1991 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över moiion 1990/91L501 om uppgift om fornminne i gi-avationsbevis

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU1 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1985/86:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:6 y om kulturarbetsförmedling prop. 1985/86:138 delvis KrU 1985/86:6 y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1985/86:138 om arbetsmarknadsverkets

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU6 (pdf, 191 kB)

Yttrande 1985/86:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:5 y om invandrarpolitiken prop. 1985/86:98 KrU 1985/86:5 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har hos kulturutskottet hemställt om yttrande över dels de med anledning av proposition 1985/86:98 om

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU5 (pdf, 537 kB)

Yttrande 1985/86:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:4 y om statliga byggnadsarbeten på kulturområdet m. m. prop. 1985/86:100 bil. 10 delvis KrU 1985/86:4 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 30 januari 1986 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU4 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1985/86:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:3 y om bidrag till studieförbunden m.m. prop. 1985/ 86:100 bil. 10 delvis KrU 1985/86:3 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 30 januari 1986 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU3 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1985/86:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:2 y om ny plan- och bygglag samt lag om hushållning med naturresurser m. m. prop. 1985/86:1 delvis och 1985/ ll,a. 1985/86:2 y 86:3 delvis Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat inhämta yttrande från kulturutskottet

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU2 (pdf, 566 kB)

Yttrande 1985/86:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1985/86:1 y om åtgärder mot våldsskildringar i videogram m.m. prop. 1984/85:116 KrU 1985/86:1 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta yttrande från kulturutskottet över dels proposition 1984/85:116

1985-12-31

Yttrande 1985/86:KrU1 (pdf, 292 kB)