Dokument & lagar (26 träffar)

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1992/93:KrU14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU 14y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU14 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1992/93:KrU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU13y Ny ordningslag m.m. 1992/93 KrU13y Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 30 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet, tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:210 om ny.ordnings lag m.m. samt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU13 (pdf, 98 kB)

Yttrande 1992/93:KrU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU12y Ändringar i upphovsrättslagen Till lagutskottet Lagutskottet har genom beslut den 15 april 1993 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:214 om ändringar i upphovsrättslagen jämte de

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU12 (pdf, 479 kB)

Yttrande 1992/93:KrU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrUlly Stöd och service till vissa funktionshindrade Till socialutskottet Socialutskottet har den 16 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:159 om stöd och service till

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU11 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1992/93:KrU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU10y Radioprogramverksamhet till utlandet Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över följande motioner om radioprogramverksamhet till utlandet,

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU10 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1992/93:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU9y Finansieringen av ökat stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 1992/93 KrU9y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 11 februari 1993 beslutat inhämta kulturutskottets

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU9 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1992/93:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU8y Kulturstöd vid ombyggnad m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:100 bilaga 12 såvitt avser anslaget B 30.

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU8 (pdf, 108 kB)

Yttrande 1992/93:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU7y Länsstyrelsernas ansvar för kulturmiljövård Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 9 februari 1993 berett kulturutskottet tillfålle att såvitt rör kulturutskottets beredningsområde yttra sig över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU7 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1992/93:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1992/93 KrU6y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1992 berett kulturutskottet tillfålle att i

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU6 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1992/93:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU5y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:50

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU5 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1992/93:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU4y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. 1992/93 KrU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU4 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1992/93:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU3y Privat lokalradio Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över deb proposition 1992/93:70 Privat lokalradio jämte de motioner

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU3 (pdf, 617 kB)

Yttrande 1992/93:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU2y Samerna och samisk kultur m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:32 bilagorna 2 och 3 om samerna och

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU2 (pdf, 242 kB)

Yttrande 1992/93:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 KrUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfälle att avge yttrande över dels proposition 1991/92:170

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU1 (pdf, 305 kB)

Yttrande 1991/92:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU7y Statsbidragssystemet för kommunerna Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU7 (pdf, 99 kB)
Paginering