Dokument & lagar (36 träffar)

Yttrande 1997/98:UU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i vad avser dels den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-9vissa skattefrågor yrkandena 50-56kommunsektorn yrkandena 57-60 och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4

frsrdg 1997/98 RR4 Förslag till riksdagen 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen 1997/98 RR4 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av utrikesförvaltningen. 1 Revisorernas granskning Bakgrunden till revisorernas granskning var ett förslag från revisorerna själva sedan


Utskottsberedning: --1997/98:UU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4 (pdf, 1577 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:ER1

Redogörelse till riksdagen 1997/98:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 1997/98 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 1997. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

1998-01-01

Framställning / redogörelse 1997/98:ER1 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1993/94:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU6y UD-makars socialförsäkringsvillkor Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 1 mars 1994 protokoll 1993/94:13 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över motion 1993/94Sf202

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU6 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1993/94:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU5y Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED 1993/94 UU5y Till jordbruksutskottet Regeringen föreslår i proposition 1993/94:111 Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU5 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1993/94:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU4y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 UU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillfalle att i de delar som har samband

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU4 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1993/94:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU3y Strategi för biologisk mångfald Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda utrikesutskottet tilllle yttra sig över bilaga 2 från Utrikesdepartementet i proposition 1993/94:30

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU3 (pdf, 258 kB)

Yttrande 1993/94:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU2y Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG 1993/94 UU2y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 11 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillSlle att senast den 21 oktober 1993

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU2 (pdf, 223 kB)

Yttrande 1993/94:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UUly Svensk verksamhet i Antarktis Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 25 maj 1993 JoU protokoll 1992/93:40 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1992/93:140 om svensk

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU1 (pdf, 92 kB)

Yttrande 1993/94:KrU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU10y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU10 (pdf, 233 kB)

Yttrande 1993/94:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU9y Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. 1993/94 KrU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 26 april 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:243

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU9 (pdf, 363 kB)

Yttrande 1993/94:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU8y Utveckling av kulturprojekt m.m. Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 13 april 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning Kvalitet

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU8 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1993/94:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1993/94:KrU7y Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i

1993-12-31

Yttrande 1993/94:KrU7 (pdf, 236 kB)
Paginering