Dokument & lagar (18 träffar)

Yttrande 1999/2000:KrU6y

Kulturutskottets yttrande 1999/2000:KrU6y 2000 års ekonomiska vårproposition tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2000 1999/2000 KrU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 april 2000 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över 2000 års ekonomiska vårproposition prop. 1999/2000:100

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:KrU6y (doc, 78 kB)

Yttrande 1999/2000:KrU5y

Kulturutskottets yttrande 1999/2000:KrU5y 2000 års ekonomiska vårproposition 1999/2000 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 april 2000 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över 2000 års ekonomiska vårproposition prop. 1999/2000:100 jämte motioner, allt i de delar som rör kulturutskottets

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:KrU5y (doc, 95 kB)

Yttrande 1999/2000:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 1999/2000:KrU4y Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000 KrU4y Till socialutskottet Socialutskottet har den 23 mars 2000 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare en

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:KrU4y (doc, 102 kB)

Yttrande 1999/2000:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 1999/2000:KrU3y Staten och trossamfunden statens stöd till andra trossamfund än Svenska kyrkan, m.m. 1999/2000 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 maj 1999 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:124 Staten och

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:KrU3y (doc, 86 kB)

Yttrande 1999/2000:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 1999/2000:KrU2y Nationella minoriteter i Sverige 1999/2000 KrU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 31 augusti 1999 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige i de delar som berör kulturutskottets

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:KrU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1999/2000:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 1999/2000:KrU1y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1999/2000 KrU1y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat anmoda kulturutskottet att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2000-01-01

Yttrande 1997/98:KRU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över vissa delar av 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 jämte motioner i de delar som rör kulturutskottets beredningsområde. Med anledning av propositionen har ett antal motioner väckts.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 april 1998 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar som rör kulturutskottets

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:KRU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 finansplan m.m.i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1998-01-01

Yttrande 1991/92:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU7y Statsbidragssystemet för kommunerna Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU7 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1991/92:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:150 kompletteringspropositionen beträffande bl.a.

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU6 (pdf, 201 kB)

Yttrande 1991/92:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 KrU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 28 april 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU5 (pdf, 308 kB)

Yttrande 1991/92:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU4y Dramatikerutbildning Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 21 februari 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfalle att yttra sig över motion 1991/29:Ub440 fp avseende dramatikerutbildning. I motionen

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU4 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1991/92:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1991/92 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 6 februari 1992 berett kulturutskottet tillfålle att i de

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU3 (pdf, 46 kB)

Yttrande 1991/92:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrU2y Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av 1991/92 byggnadsstyrelsen, m.m. KrU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 21  november 1991 beslutat bereda kulturut- t skottet tillfålle

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU2 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1991/92:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1991/92:KrUly Uppgift om fornminne i gravationsbevis Till lagutskottet Lagutskottet har den 15 oktober 1991 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över moiion 1990/91L501 om uppgift om fornminne i gi-avationsbevis

1991-12-31

Yttrande 1991/92:KrU1 (pdf, 68 kB)