Dokument & lagar (363 träffar)

Motion 1997/98:Kr39 av Marianne Andersson och Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr39 av Marianne Andersson och Margareta Andersson c med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Sverige har en lång och framgångsrik tradition inom formgivning och design. Ändå kan man märka en viss stagnation under senare år.


Utskottsberedning: ----1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr38 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr38 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning Regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design innehåller en rad mål som föreslås gälla för statens engagemang


Utskottsberedning: ----------1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr37 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr37 av Rigmor Ahlstedt c med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Frågor om vackra eller fula hus, vackra eller fula stadsdelar, vackra eller fula områden väcker debatt och engagemang. Det är mycket glädjande att ett handlingsprogram


Utskottsberedning: --1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr36 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr36 av Berndt Ekholm m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Regeringens proposition om ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design är mycket välkommen. Den utgör ett markant steg framåt i arbetet


Utskottsberedning: -1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr35 av Ola Rask (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr35 av Ola Rask s med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Kulturutredningen föreslog i sitt slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning att regeringen i likhet med vad som skett i andra länder skulle ta fram ett förslag till


Utskottsberedning: --1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr34 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr34 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning I propositionen redovisar regeringen ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslaget skall ses som ett första steg för


Utskottsberedning: ---1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr33 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr33 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning Den proposition regeringen nu lägger fram är ett mycket efterlängtat nationellt program som kan få central betydelse i svensk kulturpolitik.


Utskottsberedning: --------------1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Vi stöder de åtgärder som regeringen föreslår i propositionen men anser att riksdagens beslut bör markera en förstärkning när det gäller praktikmöjligheter


Utskottsberedning: -1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr31 av Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr31 av Nils T Svensson s med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Sverige har en lång och framgångsrik designhistoria att inspireras av. Vi har ett ansvar att hitta möjligheter för att utveckla morgondagens produkter så att


Utskottsberedning: -1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Inledning Regeringens förslag innebär att riksdagen skall anta ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslagen innebär att


Utskottsberedning: --1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr29 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr29 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Folkbildningens roll för delaktighet i kulturliv och det ekologiska samhällsbygget Regeringens proposition markerar en positiv inställning till folkbildningens nuvarande verksamhet och framtida utveckling. Det


Utskottsberedning: ---------------1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr28 av Margareta Andersson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr28 av Margareta Andersson och Marianne Andersson c med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Inledning Det är glädjande att regeringen i propositionen tydligt visat en positiv syn på folkbildningen och dess framtid. Folkbildningen har spelat en stor roll för att bygga det samhälle


Utskottsberedning: ------1997/98:AU11 1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr27 av Carl-Johan Wilson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr27 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Jag vill med denna motion aktualisera folkbildningens samverkan med högskola och forskning avsnitt 7.5 i propositionenRegeringen markerar i propositionen att det är värdefullt med fortsatt samverkan mellan högskola


Utskottsberedning: -1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr26 av Britt-Marie Danestig (v) och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr26 av Britt-Marie Danestig v och Bengt Silfverstrand s med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Regeringen har lyft fram sex centrala utvecklingsområden för folkbildningen. Vi delar regeringens uppfattning om vikten av att studieförbunden och folkhögskolorna utökar sina ansträngningar


Utskottsberedning: -1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr25 av Britt-Marie Danestig (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr25 av Britt-Marie Danestig v med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Regeringen föreslår i den regionalpolitiska propositionen prop. 1997/98:82 att ett särskilt utvecklingscentrum skall etableras för att stödja utvecklingen av distansutbildning baserad på modern kommunikationsteknik


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr24 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr24 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Regeringen anser att folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse med den målsättning som fastslagits av regering och riksdag. Den verksamhet som studieförbund och folkhögskolor har


Utskottsberedning: -------1997/98:AU11 1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson (s) och Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson s och Karin Israelsson c med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Folkbildning Regeringen har i propositionen formulerat villkor för folkbildningen som väl stämmer överens med de principer som hitintills gällt för dialogen mellan staten och folkrörelserna.


Utskottsberedning: -1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr22 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr22 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning 1 Inledning Regeringen har samma principiella syn på folkbildningen, som den syn som präglade 1991 års riksdagsbeslut om folkbildning. Riksdag och regering ska alltså även fortsättningsvis lägga fast övergripande


Utskottsberedning: -----1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Bedömning av folkbildningens verksamhet Regeringen föreslår att folkbildningen bör ges fortsatt statligt stöd. Vi delar denna föga kontroversiella uppfattning. Regeringen föreslår vidare att principen att


Utskottsberedning: ----1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Kr20 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr20 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Centrumbildningar De så kallade centrumbildningarna företräder olika kulturyttringar, representerade av författare, musiker, dansare, skådespelare, och gör ett stort arbete för att förmedla uppdrag till


Utskottsberedning: --1997/98:KrU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation