Dokument & lagar (68 träffar)

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Proposition 1997/98:158

Regeringens proposition 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Prop. 1997/98:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering som


Utskottsberedning: -1997/98:JoU27 1998/99:MJU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:145

Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop. 1997/98:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G Peterson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens övergripande mål för det

Följdmotioner: 32

Proposition 1997/98:142

Regeringens proposition 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Prop. 1997/98:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 1998 Laila Freivalds Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:139

Regeringens proposition 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 1997/98:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att utländska medborgare, som omfattas


Utskottsberedning: --1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:92

Regeringens proposition 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 1997/98:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1985:295 om

Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:91

Regeringens proposition 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark Prop. 1997/98:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en del av Nedre Dalälven med omgivande


Utskottsberedning: -1997/98:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:90

Regeringens proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Prop. 1997/98:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns utanför miljöbalken ett stort antal lagar som


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20 1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:48

Regeringens proposition 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar Prop. 1997/98:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i livsmedelslagen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:45 Inledning t.o.m kapitel 3

Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk Prop. 1997/98:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny balk, miljöbalken, införs. Miljölagstift- ningen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1997/98:35

Regeringens proposition 1997/98:35 Vissa avgasfrågor Prop. 1997/98:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bilavgaslagen när det gäller det s.k. avgasgodkännandet.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:28

Regeringens proposition 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 1997/98:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagen 1988:534Lagens


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Skrivelse 1997/98:13

Regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen en lägesbeskrivning av arbetet för att föra Sverige mot målet


Utskottsberedning: 1997/98:JoU11 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:2

Regeringens proposition 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett utbyggt miljöersättningsprogram för


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:236

Regeringens proposition 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:236 (pdf, 602 kB)

Proposition 1993/94:229

Regeringens proposition 1993/94:229 Strandskydd Prop. 1993/94:229 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Olof Johansson Propositionens huvudsakliga innehåll Bestämmelserna om strandskydd i naturvårdslagen 1964:822 har kommit till för att åt allmänheten trygga


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:229 (pdf, 689 kB)
Paginering