Dokument & lagar (71 405 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:274 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 0 3 519 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:274 av Anders Åkesson C Vägsamfälligheter Anders Åkesson har frågat infrastrukturminister Tomas Eneroth om landets tusentals vägsamfälligheter före årsskiftet 2019/20 kommer att få se några framsteg eller

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:274 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:273 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04435 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:273 av Camilla Waltersson Grönvall M Fortbildning för vårdens medarbetare Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att lägga fram konkreta förslag i syfte att underlätta regelbunden fortbildning för vårdens medarbetare.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:273 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:270 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:270 av Martina Johansson C Situationen i Uganda Martina Johansson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att bidra till en förändrad situation i Uganda så att homosexuella i landet ska ha sina demokratiska och mänskliga rättigheter.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:270 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:268 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:268 av Ludvig Aspling SD Irans frånträdande av JCPOA Ludvig Aspling har frågat mig om jag anser att det kärntekniska avtalet med Iran JCPOAi ett läge där Iran bryter mot de villkor landet har förbundit sig att hålla sig till, bidrar till att

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:268 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:267 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02866/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:267 av Tobias Andersson SD Särskild regelgranskning utförd av OECD Tobias Andersson har frågat mig om jag kommer att verka för att låta OECD genomföra en granskning av svenska regleringar och regler likt Regulatory Policy Review.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:267 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:265 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03502/POL, Ju2019/0 3522 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:265 av Thomas Morell SD Händelsen i England och behovet av ökade kontroller och fråga 2019/20:275 av Thomas Morell SD Förstärkta tullkontroller Thomas Morell har med anledning av den tragiska händelsen

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:265 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:264 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03590/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:264 av Mattias Bäckström Johansson SD Uppföljning av skatteavdrag på kemikalieskatten Mattias Bäckström Johansson har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern om hon anser att dagens uppföljning av avdragen i

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:264 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:263 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04428/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:263 av Clara Aranda SD Vård av transpersoner Clara Aranda har frågat mig vad jag anser om behovet av nationella riktlinjer för att förbättra den könsbekräftande vården, med syftet att göra den mer jämlik och kunskapsstyrd. All

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:263 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:262 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:262 av Clara Aranda SD Socialstyrelsens kritik av endometriosvården Clara Aranda har frågat mig hur jag avser att agera för att hantera de allvarliga bristerna inom endometriosvården. Regeringen gav inom ramen för satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa Socialstyrelsen i uppdrag att ta

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:262 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04426/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:261 av Clara Aranda SD Konferensuttalande från nationella suicidpreventiva konferensen 2019 Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på förslaget om riktade stimulansbidrag till regioner och kommuner för specifikt suicidpreventivt

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04415/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:257 av Ulrika Jörgensson M Nationella riktlinjer för obesitasvård Ulrika Jörgensson har frågat mig när jag kommer ta initiativ till nationella riktlinjer för obesitasvården. Som frågeställaren skriver så är obesitas något som många

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ulrika Jörgensen (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:244 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04414/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:244 av Lars-Arne Staxäng M Screeningmetoder inom svensk bröstcancervård Lars-Arne Staxäng har frågat mig vad jag avser göra för att vi ska få bättre nationella riktlinjer för att förbättra screeningmetoderna i bröstcancervården.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:244 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:231 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04397/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:231 av Camilla Waltersson Grönvall M Köer i vården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska vårdköerna i specialistvården i allmänhet och köerna i cancervården

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:231 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:224 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04390/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:224 av Lina Nordquist L Statens tystnad om materialbrist i sjukvården Lina Nordquist har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa tillgången på sjukvårdsmaterial. Som jag tidigare uttryckt ser jag mycket allvarligt

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lina Nordquist (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:224 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04389/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall M Migränvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:218 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:218 av Camilla Waltersson Grönvall M En nationell hälsofrämjande strategi Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur jag ställer mig till Moderaternas förslag att ta fram och genomföra en nationell hälsofrämjande strategi i

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:218 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02833/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:213 av Tobias Andersson SD Brottslighet riktad mot handeln Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten för handlare och då särskilt handlarna i särskilt utsatta områden. Brottsligheten

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:314 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2019/20:314 Utökat förbud mot blyhagel av Magnus Persson SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP EU-kommissionen har lagt fram sina förslag om utökat förbud mot blyhagel. Passerar det EU:s olika instanser kommer det att leda till stora konsekvenser för den svenska allmogejakten och innebära stora problem

Inlämnad: 2019-11-06 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:314 av Magnus Persson (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:313 av Anders Österberg (S)

Fråga 2019/20:313 Fackliga rättigheter och Sveriges demokratioffensiv av Anders Österberg S till Statsrådet Peter Eriksson MP Enligt världsfacket ITUC:s årliga rapport Global Rights Index som släpptes den 19 juni i år, dödades 53 fackligt aktiva i tio länder under 2018, och i 54 länder är demokratin och yttrandefriheten

Inlämnad: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-18 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:313 av Anders Österberg (S) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:312 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:312 Yrkesförares oro för kriminaliteten vid rastplatser av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Den 4 november genomförde Sveriges Åkeriföretag sin konferens Rastplats 2019 i Göteborg. Som underlag fanns Trafikanalys studie från 2016 där yrkesförare fått svara på frågor om hur de upplever tryggheten

Inlämnad: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:312 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB)