Dokument & lagar (92 träffar)

KU-anmälan 2005/06:52 (050-3628-2005/06) av Per Bill (m)

Anmälare Per Bill m Datum Stockholm 2006-05-31 Dnr 050-3628-2005/06 Till riksdagens konstitutionsutskott Jag vill för Konstitutionsutskottets granskning anmäla näringsminister Thomas Östros styrning av Vattenfall. Bakgrunden är följande. Den 17 maj beslutade Vattenfalls styrelse att bolaget ska göra en kraftfull

2006-05-31

KU-anmälan 2005/06:52 (050-3628-2005/06) av Per Bill (m) (pdf, 72 kB)

KU-anmälan 2005/06:51 (050-3532-2005/06) av Sverker Thoren (fp), Lars Lindblad (m), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp) och Claes Västerteg (c)

Anmälare Sverker Thoren fpLars Lindblad mSven Gunnar Persson kdÅsa Domeij mpClaes Västerteg c Datum 2006-05-24 Dnr 050-3532-2005/06 Till Konstitutionsutskottet Anmälan av miljöminister Lena Sommestad och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin Vi anmäler härmed miljöminister Lena Sommestad och samhällsbyggnadsminister

2006-05-24

KU-anmälan 2005/06:51 (050-3532-2005/06) av Sverker Thoren (fp), Lars Lindblad (m), Sven Gunnar Persson (kd), Åsa Domeij (mp) och Claes Västerteg (c) (pdf, 66 kB)

KU-anmälan 2005/06:50 (050-3500-2005/06) av Tobias Krantz (fp)

Anmälare TOBIAS KRANTZ fp Datum Stockholm 2006-05-22 Dnr 050-3500-2005/06 Anmälan av statsminister Göran Persson för regeringens utövande av utnämningsmalten i samband med tillsättning av ny chef för Kammarkollegiet 18 maj utnämndes förre statssekreteraren i finansdepartementet Claes Ljungh till ny generaldirektör

2006-05-22

KU-anmälan 2005/06:50 (050-3500-2005/06) av Tobias Krantz (fp) (pdf, 51 kB)

KU-anmälan 2005/06:49 (050-3411-2005/06) av Kerstin Lundgren (c)

Anmälare Kerstin Lundgren c Datum den 15 maj 2006 Dnr 050-3411-2005/06 Till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsministerns agerande och ansvar för att klarlägga uppgifter från regeringskansliet Regeringen tillsatte den 13 januari 2005 en kommission för att söka klarlägga ett komplicerat händelseförlopp

2006-05-15

KU-anmälan 2005/06:49 (050-3411-2005/06) av Kerstin Lundgren (c) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2005/06:48 (050-3114-2005/06) av Sten Tolgfors

Anmälare Sten Tolgfors m Datum 2006-04-21 Dnr 050-3114-2005/06 Till Konstitutionsutskottet Härmed ber jag att för Konstitutionsutskottets granskning anmäla skolminister Ibrahim Baylan och regeringens användning av förordningsmakten. Bakgrunden är de av regeringen den 23 mars beslutade förändringarna i bl.a. grundskoleförordningen.

2006-04-21

KU-anmälan 2005/06:48 (050-3114-2005/06) av Sten Tolgfors (pdf, 241 kB)

KU-anmälan 2005/06:47 (050-3061-2005/06) av Anne-Marie Pålsson (m)

Anmälare Anne-Marie Pålsson m Datum 2006-04-19 Dnr 050-3061-2005/06 Till Konstitutionsutskottet Det statliga bolaget Posten AB har, för att stärka sin internationella konkurrenskraft, lagt ett bud på det börsnoterade bolaget Strålfors AB. Budet uppgår totalt till ca 2 mdr SEK och innehåller en premie på ca 30-35

2006-04-19

KU-anmälan 2005/06:47 (050-3061-2005/06) av Anne-Marie Pålsson (m) (pdf, 299 kB)

KU-anmälan 2005/06:46 (050-2761-2005/06) av Kenneth Johansson (c)

Anmälare Kenneth Johansson c Datum 2006-03-23 Dnr 050-2761-2005/06 Till Konstitutionsutskottet Anmälan av statsråden Hans Karlsson för hans hantering av rehabiliteringen av långtidssjukskrivna. Försäkringskassans undersökning av arbetet med rehabilitering avslöjar stora brister i arbetet med långtidssjukskrivna.

2006-03-23

KU-anmälan 2005/06:46 (050-2761-2005/06) av Kenneth Johansson (c) (pdf, 208 kB)

KU-anmälan 2005/06:45 (050-2705-2005/06) av Lars Leijonborg (fp)

Anmälare Lars Leijonborg fp Datum 2006-02-11 Dnr 050-2705-2005/06 Till Konstitutionsutskottet Anmälan om granskning av utrikesministerns agerande i samband med stängningen av en hemsida Utrikesdepartementet har enligt en tolkning av händelser de senaste dagarna utövat påtryckningar mot webbhotellet Levonline för

2006-02-11

KU-anmälan 2005/06:45 (050-2705-2005/06) av Lars Leijonborg (fp) (pdf, 304 kB)

KU-anmälan 2005/06:44 (050-2264-2005/06) av Björn von der Esch (kd)

Anmälare Björn von der Esch kd Datum den 11 februari 2006 Dnr 050-2264-2005/06 KONSTITUTIONSUTSKOTTET Anmälan Utrikesdepartementets agerande mot företaget där Sverigedemokraternas hemsida fanns, är ett hot mot yttrandefriheten.Svenska Dagbladet 11 febNär regeringen direkt och indirekt via UD och säkerhetstjänsten

2006-02-11

KU-anmälan 2005/06:44 (050-2264-2005/06) av Björn von der Esch (kd) (pdf, 203 kB)

KU-anmälan 2005/06:43 (050-2044-2005/06) av Gunnar Axén (m)

Sena

2006-02-03

KU-anmälan 2005/06:43 (050-2044-2005/06) av Gunnar Axén (m) (pdf, 1055 kB)

KU-anmälan 2005/06:42 (050-2043-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Statsminister Göran Perssons agerande vid tillsättning eller omförordnande av höga

2006-02-03

KU-anmälan 2005/06:42 (050-2043-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 179 kB)

KU-anmälan 2005/06:41 (050-2042-2005/06) av Ewa Björling (m)

Sveriges multilaterala

2006-02-03

KU-anmälan 2005/06:41 (050-2042-2005/06) av Ewa Björling (m) (pdf, 339 kB)

KU-anmälan 2005/06:40 (050-2041-2005/06) av Leif Björnlod (mp)

Regeringens agerande i fråga om FN-sanktioner mot en svensk

2006-02-02

KU-anmälan 2005/06:40 (050-2041-2005/06) av Leif Björnlod (mp) (pdf, 176 kB)

KU-anmälan 2005/06:39 (050-2040-2005/06) av Kerstin Lundgren (c)

Handläggning av ärenden enligt lagen om särskild

2006-02-02

KU-anmälan 2005/06:39 (050-2040-2005/06) av Kerstin Lundgren (c) (pdf, 228 kB)

KU-anmälan 2005/06:38 (050-2039-2005/06) av Ingvar Svensson (kd)

2006-02-01

KU-anmälan 2005/06:38 (050-2039-2005/06) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 232 kB)

KU-anmälan 2005/06:37 (050-1938-2005/06) av Allan Widman (fp)

Regeringens rutiner för beslut om militära

2006-01-25

KU-anmälan 2005/06:37 (050-1938-2005/06) av Allan Widman (fp) (pdf, 174 kB)

KU-anmälan 2005/06:36 (050-1855-2005/06) av Henrik von Sydow (m)

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotskys uttalanden vid ledningsmöte hos Sveriges

2006-01-19

KU-anmälan 2005/06:36 (050-1855-2005/06) av Henrik von Sydow (m) (pdf, 644 kB)

KU-anmälan 2005/06:35 (050-1848-2005/06) av Henrik von Sydow (m)

Statsminister Göran Perssons uttalande angående Riksbankens

2006-01-18

KU-anmälan 2005/06:35 (050-1848-2005/06) av Henrik von Sydow (m) (pdf, 408 kB)

KU-anmälan 2005/06:34 (050-1802-2005/06) av Annika Qarlsson (c)

Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom

2006-01-18

KU-anmälan 2005/06:34 (050-1802-2005/06) av Annika Qarlsson (c) (pdf, 323 kB)

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd)

Beredningen av förslag avseende förändringar av

2006-01-09

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 59 kB)