Dokument & lagar (131 träffar)

KU-anmälan 2014/15:43 (3459-2014/15) av Camilla Waltersson Grönvall (M)

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL Riksdagsledamot M 2015-09-04 Dnr 3459-2014/15 Begäran om granskning av regeringen och statsrådet Gustav Fridolin mot bakgrund av riksdagens beslut om att införa en tioårig grundskola Den 20 maj fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att införa en tioårig grundskola

2015-09-04

KU-anmälan 2014/15:43 (3459-2014/15) av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 136 kB)

KU-anmälan 2014/15:42 (3365-2014/15) av Johan Forsell (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2015-08-20 Dnr 3365-2014/15 Begäran om granskning regeringen och statsrådet Annika Strandhäll mot bakgrund av att Försäkringskassan saknat ordinarie generaldirektör sedan november 2014. Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

KU-anmälan 2014/15:41 (3243-2014/15) av av Jan Ericson (M)

JAN ERICSON Riksdagsledamot M 2015-07-20 Dnr 3243-2014/15 Begäran om granskning av vice statsministern som inte är statsministerns ställföreträdare Det har i dagarna rapporterats i media att statsministern inte har utsett någon särskild ställföreträdare med stöd av regeringsformen RF 6 kap. 10 1 meningen. När statsministern

2015-07-20

KU-anmälan 2014/15:41 (3243-2014/15) av av Jan Ericson (M) (pdf, 193 kB)

KU-anmälan 2014/15:40 (3159-2014/15) av Christer Nylander (FP)

CHRISTER NYLANDER Riksdagsledamot FP 2015-07-02 Dnr 3159-2014/15 Begäran om granskning av statsrådet Gustav Fridolins beredning av utnämningen av direktör för Skolforskningsinstitutet Enligt riktlinjerna för utnämningspolitiken i skrivelsen 2009/10:43 Utnämningspolitiken ska regeringens anställningsprocesser präglas

2015-07-02

KU-anmälan 2014/15:40 (3159-2014/15) av Christer Nylander (FP) (pdf, 602 kB)

KU-anmälan 2014/15:39 (2528-2014/15) av Jonas Eriksson (MP)

JONAS ERIKSSON Riksdagsledamot MP 2015-04-27 Dnr 2528-2014/15 Begäran om granskning av dåvarande näringsministerns uppmaning att påskynda handläggningen av gruvtillstånd I en artikel i Svenska dagbladet den 21 april 2015 framfördes uppgifter om att näringsdepartementet, under ledning av dåvarande näringsministern

2015-04-27

KU-anmälan 2014/15:39 (2528-2014/15) av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2014/15:38 (2517-2014/15) av Jens Holm (V)

JENS HOLM Riksdagsledamot V 2015-04-27 Dnr 2517-2014/15 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens agerande i samband med EU-nämndens sammanträde den 22 april Den 22 april 2015 höll EU-nämnden ett öppet sammanträde, där statsminister Stefan Löfven S medverkade för att samråda med EU-nämnden inför det extrainsatta

2015-04-27

KU-anmälan 2014/15:38 (2517-2014/15) av Jens Holm (V) (pdf, 110 kB)

KU-anmälan 2014/15:37 (2442-2014/15) av Fredrik Christensson (C)

FREDRIK CHRISTENSSON Riksdagsledamot C 2015-04-16 Dnr 2442-2014/15 Begäran om granskning av regeringens hantering av att återuppta utredning om Arbetsförmedlingen Bakgrund Alliansregeringen beslutade den 6 februari 2014 dnr A2014/575/A att tillsätta en utredning som skulle göra en översyn av Arbetsförmedlingen.

2015-04-16

KU-anmälan 2014/15:37 (2442-2014/15) av Fredrik Christensson (C) (pdf, 88 kB)

KU-anmälan 2014/15:36 (2441-2014/15) av Roger Haddad (FP)

ROGER HADDAD Riksdagsledamot FP 2015-04-16 Dnr 2441-2014/15 Begäran om granskning av statsrådet Ylva Johanssons beredning av tillkännagivande om utredning av Arbetsförmedlingen Riksdagen tillkännagav den 12 februari 2015, med bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU6, att arbetet med översynen

2015-04-16

KU-anmälan 2014/15:36 (2441-2014/15) av Roger Haddad (FP) (pdf, 156 kB)

KU-anmälan 2014/15:35 (2209-2014/15) av Erik Bengtzboe (M)

ERIK BENGTZBOE Riksdagsledamot M 2015-03-20 Dnr 2209-2014/15 Regeringens utnämningspolitik hamnade i fokus efter att Thomas Östros S av regeringen nominerades till ny exekutivdirektör för den nordisk-baltiska valkretsen i IMF den 26 februari. Den 3 mars avslöjade Dagens Nyheter att Östros inte deltagit i den ordinarie

2015-03-20

KU-anmälan 2014/15:35 (2209-2014/15) av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 84 kB)

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot SD 2015-03-19 Dnr 2206-2014/15 Anmälan till konstitutionsutskottet angående statsminister Stefan Löfvens åsidosättande av regeringsformen Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala

2015-03-19

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 64 kB)

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2015-03-12 Dnr 2155-2014/15 Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet och ärendets hantering Sverige har länge varit en stark röst i världen och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en ställning som nu riskerar att urholkas. När det tal som utrikesminister

2015-03-12

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 63 kB)

KU-anmälan 2014/15:32 (2127-2014/15) av Johan Forssell (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2015-03-10 Dnr 2127-2014/15 Begäran om granskning av statsrådet Annika Strandhäll Under höstens budgetbehandling valde riksdagen att bifalla Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015. En viktig del i denna var förstärkningen av den jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen

2015-03-10

KU-anmälan 2014/15:32 (2127-2014/15) av Johan Forssell (M) (pdf, 82 kB)

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1756-2014/15 Regeringskansliets regleringsbrev Riksdagen antog under höstens budgetbehandling allianspartiernas budgetmotion och biföll den anslagsfördelning som Alliansen föreslog för utgiftsområde 1. Under anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. anges både neddragningar

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1755-2014/15 Granskning av regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen I oktober sammanträdde den arbetsgrupp i EU som behandlar frågor om genmodifierade organismer, GMO. Arbetsgruppen hade då att ta ställning till godkännande av nya GMO-produkter.

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2014/15:29 (1753-2014/15) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot KD 2015-01-30 Dnr 1753-2014/15 Begäran om granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet Vid flera tillfällen i november och december 2014 uttalade sig statsminister Stefan Löfven om att han och regeringen skulle avgå om allianspartiernas

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:29 (1753-2014/15) av Aron Modig (KD) (pdf, 206 kB)

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M)

ELISABETH SVANTESSON Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1748-2014/15 Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen Den 3 december 2014 röstade Sveriges riksdag igenom allianspartiernas förslag till statsbudget för 2015. Mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen under en längre tid kritiserats för att inte i tillräckligt

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2014/15:27 (1738-2014/15) av Hans Hoff (S)

GHANS HOFF Riksdagsledamot S 2015-01-29 Dnr 1738-2014/15 Begäran om granskning av biståndsminister Gunilla Carlssons inblandning i Sidas beviljande av anslag till NDI, EF och EPF. Enligt uppgifter som har framkommit i granskning i media, bland annat i Aftonbladet under januari 2015, har organisationerna National Democratic

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:27 (1738-2014/15) av Hans Hoff (S) (pdf, 86 kB)

KU-anmälan 2014/15:26 (1737-2014/15) av Finn Bengtsson (M)

FINN BENGTSSON Riksdagsledamot M 2015-01-29 Dnr 1737-2014/15 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall AB Starka vänsterpolitiska krafter vill till varje pris stoppa all kärnkraft, trots att denna är nödvändig för att upprätthålla energiförsörjningen i Sverige under överskådlig framtid, något som också

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:26 (1737-2014/15) av Finn Bengtsson (M) (pdf, 137 kB)

KU-anmälan 2014/15:25 (1735-2014/15) av Finn Bengtsson (M)

FINN BENGTSSON Riksdagsledamot M 2015-01-29 Dnr 1735-2014/15 Begäran om granskning av finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga Sveriges riksdag antog under hösten 2014 Alliansens budgetmotion som bland annat innehöll en viktig reform med ytterligare sänkta arbetsavgifter för unga under

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:25 (1735-2014/15) av Finn Bengtsson (M) (pdf, 141 kB)

KU-anmälan 2014/15:24 (1706-2014/15) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2015-01-27 Dnr 1706-2014/15 Utrikesminister Margot Wallström ställde in en resa till Israel. I Sveriges radios Ekot den 15 januari meddelade kabinettssekreteraren att detta berodde på kalenderskäl. Som svar på följdfrågor uppgavs också Israels val i mars som ett hinder för besöket

2015-01-27

KU-anmälan 2014/15:24 (1706-2014/15) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)