Dokument & lagar (801 träffar)

Motion 2013/14:K300 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K300 av Åsa Lindestam S En svensk ambassadör för FN:s resolution 1325 S4167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse en ambassadör för FN:s resolution 1325 vid det svenska Utrikesdepartementet. Motivering Fredsfrågorna


Utskottsberedning: 2013/14:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K300 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K295 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:K295 av Per-Ingvar Johnsson C Snabbare beslut i tillståndsärenden C470 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av snabbare hantering hos myndigheter och domstolar i tillståndsärenden. Motivering Tiden från ansökan


Utskottsberedning: 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K295 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K294 av Fredrick Federley (C)

Motion till riksdagen 2013/14:K294 av Fredrick Federley C Minskad riksdag C372 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet ledamöter i Sveriges riksdag till 249 ledamöter samt att de resurser som lösgörs bör fördelas så att ledamöterna


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K294 av Fredrick Federley (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K292 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K292 av Hannah Bergstedt S Lättläst för tillgänglighet och inflytande S19154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lättläst information är en viktig förutsättning för alla människors möjlighet till demokrati och


Utskottsberedning: 2013/14:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K292 av Hannah Bergstedt (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K290 av Bo Bernhardsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K290 av Bo Bernhardsson S Översyn av regeringens och riksdagens arbete med EU-frågor S6117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera och se över formerna och reglerna för regeringens och riksdagens arbete


Utskottsberedning: 2013/14:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K290 av Bo Bernhardsson (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:K287 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K287 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson S Tydligare valsedlar S6055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare valsedlar. Motivering Under det senaste valet har det kommit många rapporter om valfusk. Det har


Utskottsberedning: 2013/14:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K287 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:K286 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K286 av Monica Green S Avskaffa allmänna motionstiden S6102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa allmänna motionstiden. Motivering Motionsrätten är en hörnsten i det svenska riksdagsarbetet. Det


Utskottsberedning: 2013/14:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K286 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K284 av Kristina Nilsson och Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K284 av Kristina Nilsson och Jan-Olof Larsson S Friluftslivets anslag S19130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ansvaret för friluftslivets anslag bör flyttas från Miljödepartementet till Kulturdepartementet.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K284 av Kristina Nilsson och Jan-Olof Larsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K281 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K281 av Jan Lindholm MP Lagstiftning om penningenheten till grundlagen MP2623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att flytta formuleringen om penningenheten från riksbankslagen till grundlagen. Motivering EU:s valutaunion


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K281 av Jan Lindholm (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K280 av Anna-Lena Sörenson och Louise Malmström (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K280 av Anna-Lena Sörenson och Louise Malmström S Ett demokratiskt statsskick S6091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för hur monarkin kan fasas ut till förmån för ett demokratiskt statsskick. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K280 av Anna-Lena Sörenson och Louise Malmström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K276 av Thomas Finnborg (M)

Motion till riksdagen 2013/14:K276 av Thomas Finnborg M Inför borgmästartiteln M1011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheterna till att ersätta titeln kommunstyrelsens ordföranden med titeln borgmästare allt


Utskottsberedning: 2013/14:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K276 av Thomas Finnborg (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K272 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2013/14:K272 av Hans Wallmark M Antalet riksdagsledamöter M1437 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av antalet riksdagsledamöter. Motivering Efter en grundlagsutredning som arbetat under ett antal


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K272 av Hans Wallmark (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K271 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2013/14:K271 av Hans Wallmark M Särskild valkrets för utlandssvenskar M1439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att bilda en särskild valkrets för utlandssvenskar. Motivering Under de senaste decennierna har


Utskottsberedning: 2013/14:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K271 av Hans Wallmark (M) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K270 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2013/14:K270 av Anders Hansson M Ett utökat samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge inom utrikesrepresentationen M1134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge med avseende


Utskottsberedning: 2013/14:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K270 av Anders Hansson (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K269 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:K269 av Penilla Gunther KD Rätten till allmänna handlingar med information om privatpersoners ekonomi KD532 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att tillgå och publicera integritetskänsliga uppgifter om privatpersoner.


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K269 av Penilla Gunther (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K260 av Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2013/14:K260 av Ulf Berg M Ökad integritet M1902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över vilka öppna register som det kan finnas skäl att förändra för att stärka människors integritet. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K260 av Ulf Berg (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K254 av Nina Larsson (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:K254 av Nina Larsson FP Kommunsammanslagning FP1102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en riksomfattande kommunsammanslagningsreform. Motivering Även en mycket liten kommun med få invånare ska gentemot


Utskottsberedning: 2013/14:KU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K254 av Nina Larsson (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Ju387 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju387 av Richard Jomshof SD Krafttag mot utlänningar med kopplingar till islamistiska terroristnätverk SD299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terroristnätverk


Utskottsberedning: 2013/14:JuU12 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju387 av Richard Jomshof (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. MP Vinst i välfärden MP1006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av resurser för att anställa fler inom vård, skola och omsorg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26 2013/14:FiU3 2013/14:KU23 2013/14:NU12 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 80 kB)