Dokument & lagar (71 träffar)

Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verkställa riksdagens


Utskottsberedning: 2013/14:KU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:K24 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess V051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 2 kap. 11 a budgetlagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1 i motionen. Motivering Regeringen lämnar i propositionen bl.a. förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KU46
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K23 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K21 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet SD441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd


Utskottsberedning: 2013/14:KU41
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K21 av Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet V034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K22 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:K20 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K20 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning V032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i lagen 2000:171 om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. Motivering Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2013/14:KU42
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K20 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering SD306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att identiteten på privatpersoner som skänker bidrag till


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V)

Motion till riksdagen 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. MP, S, V med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering MP022 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:625 om statligt stöd till politiska partier enligt vad som framgår av avsnitt 2.2.1


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:K19 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K19 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 1 och 4 samt bestämmelsen om ikraftträdande bör ges den lydelse som anges i bilaga 1.


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:K19 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:K14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K14 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av framst. 2013/14:RS1 Tidningen Riksdag Departement MP019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag till beslut. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att om


Utskottsberedning: 2013/14:KU33
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:K14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2013/14:KU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:K13 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K13 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av framst. 2013/14:RS1 Tidningen Riksdag och Departement Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag och Departement.


Utskottsberedning: 2013/14:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K13 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:61 En politik för en levande demokrati S32005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att partierna ska vara skyldiga att öppet redovisa de bidrag de erhåller


Utskottsberedning: 2013/14:KU34
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning av regionfrågan.


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K12 av Karin Åström m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet V016 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa en ny straffbestämmelse om olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:K8 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val V015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Västernorrlands läns landsting ska


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S32004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med en helhetslösning


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K10 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:KU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2013/14:K9 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla


Utskottsberedning: 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:6 av Jörgen Hellman och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 avJörgen Hellman och Kenneth G Forslund S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:KU2

Paginering