Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla


Utskottsberedning: 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:6 av Jörgen Hellman och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 avJörgen Hellman och Kenneth G Forslund S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:KU2

Motion 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt SD Ett förbud mot konfessionella inslag under skoltid SD381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot konfessionella inslag under skoltid. Motivering Fristående skolor med konfessionell

2013-10-03

Motion 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson S Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor S3128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. S Barngruppers storlek i förskolan S3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av barngruppernas storlek och sammansättning i relation till personaltäthet och personalens pedagogiska

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå S Rätten till modersmålsundervisning S3183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra kraven på grundläggande kunskaper för modersmålsundervisning. Motivering Under

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam S Krav på lärarutbildningen S3191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen måste innehålla större inslag av olika lärstilar. Motivering Varje elev som går ut grundskolan utan

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Teckenspråk från årskurs 3 S3127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråk från årskurs 3. Motivering Det är en rättighet att få vara som man är, det bör också

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S En förskola med god kvalitet och goda resurser S3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvaliteten i förskolan ska säkerställas genom en kvalitetslag. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub404 av Monica Green S Organisera ett introduktionsår för lärare S3189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att organisera ett introduktionsår för lärare. Motivering Från och med ifjol ska alla nyexaminerade lärare

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. S Kommunreform för välfärdens utveckling S5107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan kommuner eller sammanslagning av kommuner för en välfärd av god kvalitet för

2012-10-04

Motion 2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S Validering S3129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över effektiviteten i valideringsprocessen. Motivering Ofta möter vi människor som vittnar om att de arbetar

2012-10-03

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. S Meddelarskyddet i skattefinansierad verksamhet S7062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat verksamhet som finansieras med skattemedel ska omfattas av samma meddelarfrihet

2012-10-03

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. S Utbildningsnivån i Gävleborgs län S3148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Högskolan i Gävles betydelse för utbildningsnivå, näringslivsutveckling och folkhälsa i Gävleborgs län.

2012-10-02

Motion 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström S Studiebesök i riksdagen S7128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att också grupper som läser svenska för invandrare får ta del av regelverket

2012-10-02

Motion 2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi M Körkort för möjlighet till jobb M1584 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ungdomar tidigt tar körkort. Motivering För några år sedan påstod tidningen the Economist att man

2012-09-28

Motion 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K346 av Abdirizak Waberi (M)

Motion till riksdagen 2012/13:K346 av Abdirizak Waberi M Minskad byråkrati M1264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskad byråkrati. Motivering Jag anser att det är viktigt att den offentliga byråkratin är effektiv, men också att den skall

2012-09-25

Motion 2012/13:K346 av Abdirizak Waberi (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub403 av Staffan Anger M Svensk klimatforskningssatellit M1106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en svensk klimatforskningssatellit. Motivering Sverige har sedan 1970-talet byggt upp en kompetens att utveckla

2012-09-20

Motion 2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M) (doc, 56 kB)