Dokument & lagar (1 782 träffar)

Motion 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård SD371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa föreskrifter i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet


Utskottsberedning: 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther KD Yrkesutbildning för mötesplanerare KD634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en etablerad yrkesutbildning för mötesplanerare på högskolenivå, enligt internationell standard.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. S Körkortsutbildning i skolan S2086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildning i skolan. Motivering Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor S2225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studier för alla i ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. S Skolors informationsansvar S2131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar. Motivering När elever i gymnasieskolan blir myndiga upphör skolans skyldighet att ha


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl KD Teckenspråkslärarutbildning KD788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av behovet av en teckenspråkslärarutbildning. Motivering Sverige är på många


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. MP Lärare för barns och ungas kultur MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av utbildade lärare till kultur- och musikskolan. Motivering Sverige har i allt högre grad utmärkt sig


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub561 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub561 av Carina Herrstedt SD Ökad fysisk aktivitet i skolan SD429 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av mer fysisk aktivitet i skolan och skolmiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet. Motivering Under


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub561 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid S2037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn på sikt ska ha rätt till barnomsorg på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättning. Motivering Barn behandlas


Utskottsberedning: 2013/14:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub539 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub539 av Roland Utbult och Anders Andersson KD Kompensation till elever som felaktigt placerats i särskola KD600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till kompensation till elever som felaktigt


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub539 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Säkerställ en hög nivå på musiklärarutbildningen S2259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarnas musikutbildning ska säkerställas med en hög nivå för framtiden.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 15 Studiestöd MP1035 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 2 Anslag Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor


Utskottsberedning: 2013/14:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub520 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Ub516 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub516 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD332 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter. Motivering Den nya skollagen säger att


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub516 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Ub507 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub507 av Hans Wallmark M Forskningsinsatser SverigeStasiDDR M1840 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om initierandet av ett oberoende forskningsprojekt för en eller flera institutioner om DDR-regimens relationer med


Utskottsberedning: 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub507 av Hans Wallmark (M) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning MP1036 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där skolresultaten sjunker, segregationen ökar och


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 245 kB)

Motion 2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. MP Utveckling av fritidshemmen MP1110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje elev på ett fritidshem har rätt att möta utbildad personal. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. MP Uppstramning av riksinternatens villkor MP1111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dra in tillstånden för två internatskolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele FP Ta mäns våld mot djur på allvar FP823 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kunskap kring samband mellan våld mot djur och våld mot människa och djur som kvarhållande faktor


Utskottsberedning: 2013/14:SoU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So671 av Anita Brodén och Anna Steele (FP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)