Dokument & lagar (4 995 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1622 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september Svar på frågorna 2007/08:1622 Paralympics i Peking 2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Göran Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja och informera mig om alla våra svenska idrottare som deltar i Paralympics i Peking den

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1618 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2007/08:1618 Dom mot iranska kvinnorättskämpar Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att straffet för de fyra kvinnorättsaktivisterna Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, Maryam Hosseinkhah och Nahid Keshavarz inte verkställs.

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1616 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 18 september Svar på fråga 2007/08:1616 Hälsa för funktionshindrade Statsrådet Maria Larsson Gunvor G Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge en stabil finansiering till Utvecklingscentrum för handikappidrott UC och därmed ge fler funktionshindrade möjlighet till aktivt liv. Flera

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1615 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 18 september Svar på fråga 2007/08:1615 Möjlighet för asylsökande till återförening med anhöriga i Sverige Statsrådet Tobias Billström Anita Brodén har ställt en fråga om anhöriginvandring och möjligheten att återförenas med åldrade och sjuka anförvanter i Sverige. Avseende anhöriginvandring pågår för närvarande

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Anita Brodén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1613 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 18 september Svar på fråga 2007/08:1613 Verkställighetshinder och rätt till uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Matilda Ernkrans har med hänvisning till ett enskilt ärende frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att situationer där verkställighetshinder föreligger ska kunna lösas. Jag

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1610 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 september Svar på fråga 2007/08:1610 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket Finansminister Anders Borg Monica Green har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvaliteten i budgetdokumenten enligt de riktlinjer för tillämpningen av det finanspolitiska ramverket som Riksrevisionen

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1606 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2007/08:1606 Abort som en mänsklig rättighet Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat Nyamko Sabuni om hon avser att vidta några åtgärder för att abort ska ses som en del av internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2008-09-18 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1648 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1648 Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet Statsrådet Mats Odell Britta Rådström har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lämnar förslag om en utveckling av statstjänstemannarollen och till denna roll knutna frågor. Jag vill inleda med att konstatera

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Britta Rådström (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1647 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1647 Samordning av myndigheternas agerande som arbetsgivare Statsrådet Mats Odell Britta Rådström har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att åstadkomma en mer samlad statlig arbetsgivarpolitik som gör regionala överväganden. När det gäller staten som arbetsgivare

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Britta Rådström (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1645 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1645 Slopad besiktning av kassaregister Finansminister Anders Borg Raimo Pärssinen har frågat mig om jag avser att omvärdera mitt tidigare ställningstagande för ökad kontroll inom kontantbranschen genom certifierade kassaregister. Raimo Pärssinen hänvisar till att jag i Bättre

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1644 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1644 Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Anne Ludvigsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder på grund av att kommunernas ekonomi riskerar att försämras ytterligare till följd av införandet av rehabiliteringskedjan

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Anne Ludvigsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1643 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1643 Missbrukarvård för utländska medborgare Statsrådet Maria Larsson Alice Åström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att staten ska kunna bekosta missbrukarvård för utländska medborgare då inte någon kommun är villig att ta ansvaret. Enligt socialtjänstlagen

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Alice Åström (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1642 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1642 Våld i samkönade relationer Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Elisebeht Markström har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att bibringa kommunerna uppfattningen att regeringens satsning på samverkan för kvinnofrid i kommunerna även ska inkludera

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Elisebeht Markström (S)

IUC

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1638 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1638 IUC Näringsminister Maud Olofsson Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att satsa medel till Industriella utvecklingscentra, IUC, och när jag i så fall avser att lämna ett sådant besked. Frågan har ställts mot bakgrund av att IUC Sverige har lämnat en offert,

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1636 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1636 Internationellt arbete mot barnäktenskap Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att alla länder ska införa minimiåldern 18 år för att få ingå äktenskap. Jag delar Birgitta Ohlssons bedömning om att b arn som gifts

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1635 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1635 Påvliga rådet för hälsovårdspastoral Socialminister Göran Hägglund Carina Hägg har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder jag avser att vidta för att den politik som kommer till uttryck i Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal Påvliga rådet för hälsovårdspastoral inte

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1634 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1634 Sexistisk reklam Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i Sverige utifrån EU-parlamentets rapport om hur marknadsföring och reklam påverkar jämställdheten men även utifrån det svenska ordförandeskapet

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1632 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1632 Turkiet och förtryckta kristna minoriteter Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig hur jag avser att agera för att visa för den turkiska staten att Sverige och EU inte accepterar Turkiets fortsatta brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoritetsgrupper.

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1631 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1631 Vetenskaplig grund för skolpolitiken Utbildningsminister Jan Björklund Marie Granlund har frågat mig om jag framöver kommer att verka för en skolpolitik som vilar på en vetenskaplig grund. Självklart ska de åtgärder som regeringen vidtar grunda sig på kunskap om hur det

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Marie Granlund (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1628 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1628 CSN-kortet Statsrådet Lars Leijonborg Roland Bäckman har frågat vilka åtgärder utbildningsministern avser att vidta för att även särskolans gymnasieelever får tillgång till CSN-kortet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Riksdagen

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Roland Bäckman (S)