Dokument & lagar (4 995 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1614 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1614 Forskning om nya antibiotikaläkemedel Statsrådet Lars Leijonborg Göran Lindblad har frågat mig hur jag kommer att verka för att skapa förutsättningar för läkemedelsindustrin att genom forskning utveckla och framställa nya antibiotikaläkemedel i Sverige och i världen. Bakterier

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Göran Lindblad (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1612 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1612 Ofria val i Vitryssland Utrikesminister Carl Bildt Gunnar Andrén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att verka för att Sverige vidtar och Sverige inom EU för att tydliggöra för president Lukasjenko att folkstyre förutsätter fria och hemliga val med fria partier och

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Gunnar Andrén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1611 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1611 Ungdomars ekonomiska situation Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Gunilla Carlsson har frågat mig vilka initiativ jag har för avsikt att ta för att förbättra ungdomarnas ekonomiska situation. Jag delar Gunilla Carlssons oro över de siffror om ungdomars

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1608 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1608 Sveriges deltagande i FN:s Durban Review Conference Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser att agera för att Durban Review Conference ska bli en konferens som lever upp till sitt namn och till de principer som Förenta Nationerna ska stå

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1607 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1607 Tillgången på vårdpersonal Statsrådet Lars Leijonborg Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på lång sikt stärka tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal i allmänhet och läkare i den nära vården i synnerhet. Dimensioneringen av läkarutbildningen

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1603 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 17 september Svar på fråga 2007/08:1603 Anslag till kvinnojourer Statsrådet Maria Larsson Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern hur mycket statliga medel som hon beräknar kommer till varje enskild ideell kvinnojour under 2008 om det statliga anslaget ökar till alla kvinnojourer. Frågan

Svarsdatum: 2008-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1637 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1637 Projektet Trans European Network Statsrådet Åsa Torstensson Liselott Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska få ta del av EU:s TEN-T-medel. TEN-T Trans European Transport Networks blev en del av EU-samarbetet efter Maastrichtfördraget

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Liselott Hagberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1633 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1633 Kampanj för sparsam körning Statsrådet Åsa Torstensson Betty Malmberg har frågat miljöministern om han kommer att vidta några åtgärder för att öka svenska bilisters kunskap om sparsam körning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1630 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Birgitta Eriksson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att uppmärksamma pensionsfrågan och 50-årsminnet av ATP. Såväl folkpensionen som ATP är viktiga milstolpar i socialförsäkringens

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1620 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 16 september Svar på fråga 2007/08:1620 Vapensmuggling Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att täppa till en lucka i lagen som möjliggör införsel av vapen utan kontroll. Den rapport som omnämns i frågan är slutrapporten från det myndighetsgemensamma projektet

Svarsdatum: 2008-09-16 Frågeställare: Lena Olsson (V)

Skriftlig fråga 2007/08:1650 av Davidson, Inger (kd)

den 15 september Fråga 2007/08:1650 Beskattning av enkla sommarhus av Inger Davidson kd till finansminister Anders Borg m Skatteverket har i ett ställningstagande den 17 april i år Dnr 131 234616-08/11 kommit fram till att fastighetsskatt ska betalas för tomtmark med tillhörande bostadsbyggnad om byggnaden inte

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1609 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 15 september Svar på fråga 2007/08:1609 Snabb tillväxt av vargstam Miljöminister Andreas Carlgren Margareta B Kjellin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den snabba tillväxten av varg i Gävleborgs län. Regeringen tillsatte 2006 en utredning med uppdrag att utreda effekterna av

Svarsdatum: 2008-09-15 Frågeställare: Margareta B Kjellin (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1605 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 15 september Svar på fråga 2007/08:1605 Göteborg Wind Orchestra Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Gunilla Carlsson har frågat mig vad avser att göra för att se till att Göteborgsmusiken, Göteborg Wind Orchestra, ska kunna fortsätta sin verksamhet som en viktig del av kulturen i landet. Regeringen har i

Svarsdatum: 2008-09-15 Frågeställare: Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1602 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 15 september Svar på fråga 2007/08:1602 Förintelsen Utbildningsminister Jan Björklund Berit Högman har frågat mig om jag avser att verka för att statliga medel investeras för att öka lärarnas kunskaper om Förintelsen och dess bakomliggande orsaker. Jag vill inledningsvis säga att det är mycket beklagligt om

Svarsdatum: 2008-09-15 Frågeställare: Berit Högman (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1655 av Brink, Josefin (v)

den 15 september Fråga 2007/08:1655 Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Fackförbundstidningen Dagens Arbete har genomfört en granskning av tvätterier. Reportrarna har funnit flera exempel på oseriösa arbetsgivare som utnyttjat

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1654 av Brink, Josefin (v)

den 15 september Fråga 2007/08:1654 Samhällsnyttiga jobb av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 18 januari frågade jag arbetsmarknadsministern om regeringens planer på att anvisa personer till varaktig samhällsnyttig sysselsättning i jobb- och aktivitetsgarantins tredje fas. Med

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1653 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 15 september Fråga 2007/06:1653 Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin av Else-Marie Lindgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Borås bedrivs sedan ett antal år besöksverksamhet med Svenska kyrkan som arrangör. Omkring 500 besök görs varje vecka på äldreboenden och i hemmen. De

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1652 av René, Inger (m)

den 15 september Fråga 2007/08:1652 SOS-inspelning av Inger René m till justitieminister Beatrice Ask m I samhället ser vi en växande utveckling av ungdomsgäng som skapar egna lagar och som ägnar sig åt brutala överfall. Polisen kan aldrig täcka det verksamhetsområde som gängen har. Om SOS Alarm skulle ha möjlighet

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1651 av Hägg, Carina (s)

den 15 september Fråga 2007/08:1651 Cedaw i EU av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp FN:s generalförsamling antog 1967 en deklaration om att avskaffa diskriminering mot kvinnor. På grundval av denna deklaration utformades inom kvinnokommissionen en konvention mot all slags

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1649 av Ygeman, Anders (s)

den 15 september Fråga 2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen av Anders Ygeman s till statsrådet Åsa Torstensson c Vart femte år gör Vägverket och Banverket om beräkningarna som visar hur lönsamma deras planerade väg- och järnvägsprojekt är. Som ett led i detta arbete inleder

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)