Dokument & lagar (4 995 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1633 av Malmberg, Betty (m)

den 9 september Fråga 2007/08:1633 Kampanj för sparsam körning av Betty Malmberg m till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen jobbar aktivt med klimatfrågan och för att försöka sänka koldioxidutsläppen till atmosfären. Det är mycket positivt. Eftersom vägtrafiken har stor påverkan i det avseendet är det viktigt

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1632 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1632 Turkiet och förtryckta kristna minoriteter av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Carl Bildt m EU har under många år kritiserat Turkiet för deras behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar. Det senaste exemplet är att tre byar runt

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1631 av Granlund, Marie (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1631 Vetenskaplig grund för skolpolitiken av Marie Granlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp Verkligheten är sällan svart eller vit. Ändå har utbildningsministern som signum att svartmåla den svenska skolan. Gång på gång används uttalanden om stökiga skolor med ordningsproblem

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1601 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1601 Tvångs- och barnäktenskap Justitieminister Beatrice Ask Finn Bengtsson har frågat socialminister Göran Hägglund vilka initiativ han avser att ta för att giftermål arrangerade av vårdnadshavare, för barns räkning, ska ses som en olaglig företeelse i vårt land. Arbetet inom

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Finn Bengtsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1579 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1579 Polisens kommunikationscentral Justitieminister Beatrice Ask Jörgen Hellman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att se till att polisens kommunikationscentral i Bengtsfors kommer att finnas kvar. Jag antar att frågeställaren vill ha ett svar som gäller

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1577 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1577 Antal offentligt anställda Statsrådet Mats Odell Britta Rådström har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att vidmakthålla antalet anställda i kommunsektorn och staten, inte minst mot bakgrund av pensionsavgångarna. Beträffande den kommunala sektorn ligger

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Britta Rådström (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1576 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1576 Ett stärkt förtroende för rättsväsendet Justitieminister Beatrice Ask Betty Malmberg har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka förtroendet för rättsväsendet, inte minst bland unga. Den problematik som Betty Malmberg tar upp i sin fråga har stor betydelse för

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1575 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1575 Arbetsmiljöinspektioner i skolorna Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ulf Holm har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att antalet inspektioner från Arbetsmiljöverket till landets olika skolor ska öka. Det pågår ett arbete med en förnyad arbetsmiljöpolitik

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1574 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1574 En utökning av arbetsmiljölagens ansvar också till förskolan och fritids Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ulf Holm har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att arbetsmiljölagen också ska gälla landets förskolor och fritids. Utredningen om arbetsmiljölagen

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Skriftlig fråga 2007/08:1630 av Eriksson, Birgitta (s)

den 8 september Fråga 2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan av Birgitta Eriksson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Såväl unionsupplösningen 1905 som Sveriges åtskillnad från Finland 1809 uppmärksammas genom olika jubileumsprojekt. Socialpolitiken borde också uppmärksammas. Pensionen representerar

Inlämnad: 2008-09-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1573 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 5 september Svar på fråga 2007/08:1573 Nivåhöjning för Tullverket Finansminister Anders Borg Lars Johansson har frågat mig om jag avser att ge Tullverket en ramhöjning av anslaget på 50 miljoner kronor per år under åren 20092011, utöver normal indexuppräkning. Frågan om nivån på Tullverkets anslag är föremål

Svarsdatum: 2008-09-05 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1571 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 5 september Svar på fråga 2007/08:1571 Fastighetsboxar Statsrådet Åsa Torstensson Christina Oskarsson har frågat mig om jag avser att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj om fastighetsboxar. Post- och telestyrelsen PTS bedriver ett sådant informationsarbete i dag. Jag avser inte att ge PTS något sådant uppdrag.

Svarsdatum: 2008-09-05 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1629 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför OS i Peking var det i samhället en omfattande diskussion om huruvida den svenska regeringen skulle låta sig representeras vid invigningen av de olympiska spelen. Internationellt

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1628 av Bäckman, Roland (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1628 CSN-kortet av Roland Bäckman s till utbildningsminister Jan Björklund fp Särskoleelever i gymnasieålder har förlängt barnbidrag i stället för studiebidrag, som andra ungdomar i samma ålder. Det innebär ökade ekonomiska möjligheter, vilket är bra och nödvändigt. Eftersom särskoleeleverna

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1627 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1627 Marinens musikkår i Karlskrona av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I skriftliga frågor och interpellationer till kulturministern och försvarsministern har vi socialdemokrater försökt få ministrarna att uttala sitt stöd för Marinens musikkår i Karlskrona.

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1626 av Örnfjäder, Krister (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1626 Infrastruktursatsningar i Kalmar län av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Kalmar län har uppvaktat regeringen vid ett flertal tillfällen för att uppmärksamma de behov av infrastruktursatsningar som finns i länet. Så här långt tyder signalerna från regeringen

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1625 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vid ett flertal tillfällen under det senaste året har jag ställt frågor till olika ministrar angående regeringens arbete med att forma en strategi för att stärka

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1624 av Wegendal, Lars (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1624 Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför OS i Peking, som nyligen avslutats, var det en omfattande diskussion om bojkott av hela spelen, om bojkott av invigningarna eller endast en politisk

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1623 av Helmersson-Olsson, Caroline (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1623 Trefaldig subventionering av barnflickor av Caroline Helmersson-Olsson s till finansminister Anders Borg m Den skatte- och avdragspolitik som statsrådet initierat ger många märkliga effekter som både utnyttjas och uppmärksammas av medborgare. En medborgare som får ett kommunalt

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1622 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1622 Paralympics i Peking av Göran Persson i Simrishamn s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Jag tror att för varje spel som går hamnar vi i en situation där det finns förväntningar på att det inte är slut i och med att man släcker elden efter OS. Fler och fler känner till

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)