Dokument & lagar (4 365 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1589 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 11 september Svar på fråga 2007/08:1589 Situationen i Afghanistan och de afghanska flyktingarna i Sverige Statsrådet Tobias Billström Nina Larsson har frågat mig hur jag ser på den information som UNHCR har framfört till svenska myndigheter och om jag är beredd att vidta åtgärder som syftar till att större

Svarsdatum: 2008-09-11 Frågeställare: Nina Larsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1587 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 11 september Svar på fråga 2007/08:1587 Könsneutrala äktenskap Justitieminister Beatrice Ask Elisebeht Markström har frågat statsministern när han planerar att förslaget från regeringen lämnas som undanröjer den, som Elisebeht Markström uttrycker det, sista i lag kvarvarande diskrimineringen på grund av sexuell

Svarsdatum: 2008-09-11 Frågeställare: Elisebeht Markström (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1644 av Ludvigsson, Anne (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1644 Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna av Anne Ludvigsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I många av Sveriges kommuner är det allt fler som söker behovsprövat försörjningsstöd. Statistik från Socialstyrelsen visar att kostnaderna för det ekonomiska biståndet

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1643 av Åström, Alice (v)

den 11 september Fråga 2007/08:1643 Missbruksvård för utländska medborgare av Alice Åström v till statsrådet Maria Larsson kd Det har kommit till min kännedom att det förekommit ett fall i landet där en utländsk medborgare av rätten tvingats till fängelse när skyddstillsyn med vårdföreskrift egentligen skulle ha

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1642 av Markström, Elisebeht (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1642 Våld i samkönade relationer av Elisebeht Markström s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Den senaste satsningen som följer av Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer berör

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1641 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1641 Miljömålskalkning av Ann-Kristine Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Kalkning är en metod som används för att hejda de skador försurningen orsakar i våra sjöar och vattendrag. Orsakerna till försurning är bland annat nedfallet av luftföroreningar, främst svaveldioxid

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1640 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 11 september Fråga 2007/08:1640 Konsekvenser av svensk sockerrörsodling i Tanzania av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Gunilla Carlsson m Enligt uppgifter som refereras i Der Spiegel den 5 september har det svenska företaget Sekabs planerade sockerrörsodling i Tanzania lett till att tusentals invånare

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1639 av Olsson, Hans (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1639 Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m En målvakt är, inom juridiken, en person som för en relativt liten ersättning låter sig skrivas som vd, styrelsemedlem eller liknande i ett företag med oärligt uppsåt. Målvakten

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

IUC

Skriftlig fråga 2007/08:1638 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1638 IUC av Lars Mejern Larsson s till näringsminister Maud Olofsson c Utvecklingstakten i industrin är hög. För att hinna följa utvecklingen och dess möjligheter som företagare och medarbetare är det avgörande att de har goda tillgångar till de resurser som behövs för att driva strategiskt

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1637 av Hagberg, Liselott, tredje vice talman (fp)

den 11 september Fråga 2007/08:1637 Projektet Trans European Network av tredje vice talman Liselott Hagberg fp till statsrådet Åsa Torstensson c Ett av EU:s huvudsyften är att underlätta ett fritt flöde av varor och tjänster mellan medlemsländerna. För att stödja detta arbete leder EU en rad projekt för ökad utbyggnad

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1588 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 10 september Svar på fråga 2007/08:1588 Lokalisering av eftergymnasial yrkesutbildning Utbildningsminister Jan Björklund Camilla Lindberg har frågat mig om jag drar slutsatsen att den nya yrkeshögskolan på ett bättre sätt kommer att beakta sådant som branschers omdöme om utbildningar och den regionala arbetsmarknadens

Svarsdatum: 2008-09-10 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1586 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 10 september Svar på fråga 2007/08:1586 Unga ingenjörers forskning Statsrådet Lars Leijonborg Lars-Ivar Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera unga ingenjörers forskning. Enligt den undersökning gjord av Awapatent AB, som Lars-Ivar Ericson refererar till, säger sig 38 procent

Svarsdatum: 2008-09-10 Frågeställare: Lars-Ivar Ericson (C)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1584 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 10 september Svar på fråga 2007/08:1584 Ökad satsning på klimatinformation Miljöminister Andreas Carlgren Per Bolund har frågat mig om jag avser att verka för att under 2009 och efterföljande år fullfölja, utöka och förlänga den förra regeringens satsning på klimatinformation. Betydande satsningar har under

Svarsdatum: 2008-09-10 Frågeställare: Per Bolund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1583 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 10 september Svar på fråga 2007/08:1583 Ändrade regler för svensk export av krigsmateriel Statsrådet Ewa Björling Tone Tingsgård har frågat om jag kommer att verka för att regeringen lägger fram en proposition angående ändrade regler för svensk krigsmaterielexport, till exempel på grundval av Krigsmaterielutredningen

Svarsdatum: 2008-09-10 Frågeställare: Tone Tingsgård (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1582 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 9 september Svar på fråga 2007/08:1582 Ny skolmyndighet i Härnösand Utbildningsminister Jan Björklund Bertil Kjellberg har frågat mig om jag avser att följa förslaget från Utredningen för bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten och om jag därmed anser att det ligger i linje med regeringens tidigare beslut.

Svarsdatum: 2008-09-09 Frågeställare: Bertil Kjellberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1581 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 9 september Svar på fråga 2007/08:1581 Klassmorfar i skolan Utbildningsminister Jan Björklund Hans Rothenberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utveckla modellen där ideella organisationer inom den frivilliga sektorn får möjlighet att förstärka vuxennärvaron i grundskolan och gymnasiet.

Svarsdatum: 2008-09-09 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1580 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 september Svar på fråga 2007/08:1580 Sveriges största handikappidrott som friskvård Finansminister Anders Borg Cecilia Widegren har frågat äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson om hon avser att agera så att friskvårds- och rehabiliteringsarbetet kommer att kunna utövas på lika villkor för alla. Frågan

Svarsdatum: 2008-09-09 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1578 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 september Svar på fråga 2007/08:1578 Ändrad lagstiftning för Tullverkets brottsbekämpning Finansminister Anders Borg Britta Rådström har frågat justitieministern vilka nya initiativ hon avser att ta för att ändra lagstiftningen så att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet underlättas. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2008-09-09 Frågeställare: Britta Rådström (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1636 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 9 september Fråga 2007/08:1636 Internationellt arbete mot barnäktenskap av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Carl Bildt m Enligt FN:s barnkonvention är varje individ under 18 år ett barn. Pappa, präst eller patriarkat ska inte få tvinga underåriga flickor till äktenskap. Friheten att själv utforma sitt

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1635 av Hägg, Carina (s)

den 9 september Fråga 2007/08:1635 Påvliga rådet för hälsovårdspastoral av Carina Hägg s till socialminister Göran Hägglund kd Socialminister Göran Hägglund har inte sett problemet i att abortmotståndare ges makt över vården och har även aviserat förstärkt lagstiftning för att garantera rätten till abort i Sverige.

Inlämnad: 2008-09-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)