Dokument & lagar (4 839 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1609 av Kjellin, Margareta B (m)

den 4 september Fråga 2007/08:1609 Snabb tillväxt av vargstam av Margareta B Kjellin m till miljöminister Andreas Carlgren c Den senaste tiden har det rapporterats om omfattande föryngringar av varg i Gävleborg. Minst tre nya kullar har konstaterats, men eftersom det är svårt att bestämma tillväxten under sommartid

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1608 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 september Fråga 2007/08:1608 Sveriges deltagande i FN:s Durban Review Conference av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Carl Bildt m Just nu förbereds en FN-konferens mot rasism som ska äga rum i april 2009 i Genève. Det är en uppföljningskonferens Durban II med anledning av den FN-konferens mot rasism,

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1607 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 september Fråga 2007/08:1607 Tillgången på vårdpersonal av Cecilia Widegren m till statsrådet Lars Leijonborg fp Basen i hälso- och sjukvården är medarbetarna, till exempel läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra som arbetar i den nära vården. I början av året kom Socialstyrelsens årliga rapport om personaltillgången.

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1566 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 3 september Svar på fråga 2007/08:1566 Förtydligande av 1982 års namnlag Justitieminister Beatrice Ask Barbro Westerholm har med hänvisning till att tillämpningen av namnlagen ställer till problem för transpersoner som inte genomgått könsbyte och för transvestiter frågat mig vilka initiativ jag är beredd att

Svarsdatum: 2008-09-03 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1565 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 3 september Svar på fråga 2007/08:1565 Skogsindustrin Näringsminister Maud Olofsson Raimo Pärssinen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att den negativa utvecklingen inom svensk skogsindustri bryts. Låt mig inleda med att säga att den svenska skogsindustrin med sin kunskapsintensiva

Svarsdatum: 2008-09-03 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1562 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 3 september Svar på fråga 2007/08:1562 Satsningar mot dyskalkyli Utbildningsminister Jan Björklund Raimo Pärssinen har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att uppmärksamma problemet i skolvärlden och stödja elever med dyskalkyli. I läroplanerna står det att läraren ska utgå från varje individs behov och

Svarsdatum: 2008-09-03 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Riksdagens protokoll 2007/08:139

Riksdagens protokoll 2007/08:139 Tisdagen den 2 september Kl. 11:00 12:34 1 Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT mHerr talman Folkrätten är en avgörande utgångspunkt för varje ansträngning att bygga en varaktig fred. I Europa har vi all anledning

2008-09-02

Riksdagens protokoll 2007/08:139 (pdf, 618 kB)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1561 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 september Svar på fråga 2007/08:1561 Stöd till god samhällsstyrning i Afrika Statsrådet Gunilla Carlsson Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stödja utbildningsprogram för unga ledare i begynnande demokratier i Afrika söder om Sahara. Regeringen kommer i en kommande skrivelse

Svarsdatum: 2008-09-01 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1559 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 1 september Svar på fråga 2007/08:1559 Utbildning av döva vid Teaterhögskolan Statsrådet Lars Leijonborg Siv Holma har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra utbildningen av döva skådespelare. Låt mig inledningsvis säga att de konstnärliga högskoleutbildningarna, det konstnärliga utvecklingsarbetet

Svarsdatum: 2008-09-01 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1558 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september Svar på fråga 2007/08:1558 Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön Försvarsminister Sten Tolgfors Carl B Hamilton har, i ljuset av det ryska agerandet i Georgien, frågat mig vilka slutsatser jag drar av uppgifterna om rysk kärnvapenbestyckning i Östersjön och agerande och uttalanden om

Svarsdatum: 2008-09-01 Frågeställare: Carl B Hamilton (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1606 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2007/08:1606 Abort som en mänsklig rättighet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Rätten till abort ska ses som en del av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och omfattas av Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Abort ska vara

Inlämnad: 2008-09-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1605 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 1 september Fråga 2007/08:1605 Göteborg Wind Orchestra av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Göteborgsmusiken, Göteborg Wind Orchestra, har haft ett musikuppdrag sedan år 1997 att verka som Flygvapnets musikkår. Musikerna i orkestern är väl utbildade, med minst fyra

Inlämnad: 2008-09-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1604 av Gerdau, Mats (m)

den 1 september Fråga 2007/08:1604 Waldorflärarutbildningen av Mats Gerdau m till statsrådet Lars Leijonborg fp Det är viktigt med pedagogisk mångfald i ett samhälle. Alla barn lär inte på samma sätt och olika vägar måste få prövas för att ge våra barn och ungdomar hållbara kunskaper. Friskolereformen från 90-talets

Inlämnad: 2008-09-01 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1603 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2007/08:1603 Anslag till kvinnojourer av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Länsstyrelserna fick under 2006 regeringens uppdrag att fördela 77,5 miljoner kronor i statliga medel till kommuner, kvinnojourer och brottsofferjourer för att utveckla verksamheterna

Inlämnad: 2008-09-01 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1602 av Högman, Berit (s)

den 1 september Fråga 2007/08:1602 Förintelsen av Berit Högman s till utbildningsminister Jan Björklund fp Svenska lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen. Det visar en undersökning som myndigheten Forum för levande historia har gjort och som de presenterade i förra veckan. Av de 5 081 lärarna som svarade på

Inlämnad: 2008-09-01 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:844 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 29 augusti Interpellation 2007/08:844 Framtidens skolpolitik av Maryam Yazdanfar s till utbildningsminister Jan Björklund fp Nyligen genomförde Sveriges Radio en granskning av utbildningsministerns påståenden i en rad skolpolitiska frågor. Skolministern har bland annat hävdat: Vi har mest stök och disciplinproblem

Inlämnad: 2008-08-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1557 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 augusti Svar på fråga 2007/08:1557 PKU-registret Socialminister Göran Hägglund Elina Linna har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att skydda de biobanker, och därmed forskningen som är beroende därav, som nu riskerar att drabbas av massutträde på grund av de ändrade ändamålen. En särskild utredare

Svarsdatum: 2008-08-29 Frågeställare: Elina Linna (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1556 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 29 augusti Svar på fråga 2007/08:1556 Bisyssla och deltidssjukersättning Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att personer med deltidssjukersättning ska få möjlighet att behålla sitt förenings- eller förtroendeuppdrag. De problem som

Svarsdatum: 2008-08-29 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1601 av Bengtsson, Finn (m)

den 29 augusti Fråga 2007/08:1601 Tvångs- och barnäktenskap av Finn Bengtsson m till socialminister Göran Hägglund kd Fram till mitten av 1970-talet hade Sverige en lag som uttryckligen förbjöd tvångs- och barnäktenskap. Lagen ansågs senare onödig då bedömningen att företeelsen var sällsynt och att giftermål mot

Inlämnad: 2008-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1600 av Bjurling, Laila (s)

den 29 augusti Fråga 2007/08:1600 Tullverkets nyanställningsbehov för punktskattekontroll av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Förstärkningar av kontrollen avseende privatinförsel av alkohol via yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand ska, enligt statsrådet, träda i kraft den 1

Inlämnad: 2008-08-29 Besvarare: Anders Borg (M)