Dokument & lagar (578 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:42 Tisdag 2013-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:42 Datum och tid: 2013-04-23 10:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar G 12-13 Beredning Föredragande: KÖ 3. Fråga om dåvarande jordbruksministerns

2013-04-23 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:41 Måndag 2013-04-22 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:41 Datum och tid: 2013-04-22 13:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kl. 13.00 Sluten utfrågning med Håkan Jevrell, f.d. statssekreterare Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien G 4 2. Kl. 15.30 Sluten utfrågning

2013-04-22 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:40 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40 Datum och tid: 2013-04-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering G 7 Beredning Föredragande: TL 4. AB Svensk bilprovnings

2013-04-18 09:00:00

KU-anmälan 2012/13:29 (1765-2012/13) av Valter Mutt (MP) och Bodil Ceballos (MP)

VALTER MUTT Riksdagsledamot MP BODIL CEBALLOS Riksdagsledamot MP 2013-04-17 Dnr 1765-2012/13 Anmälan avseende bristande styrning och resultat inom biståndspolitiken Biståndsministern har sedan länge allvarliga problem i styrningen av och dialogen med såväl sin egen del av utrikesdepartementet som underliggande myndigheter.

2013-04-17

KU-anmälan 2012/13:29 (1765-2012/13) av Valter Mutt (MP) och Bodil Ceballos (MP) (pdf, 195 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:39 Tisdag 2013-04-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39 Datum och tid: 2013-04-16 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning G 5 Beredning Föredragande: TL Lokal: Skandiasalen N3-04

2013-04-16 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:38 Torsdag 2013-04-11 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38 Datum och tid: 2013-04-11 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 1. Kl. 09.00 Offentlig utfrågning med Göran Enander, tidigare Skogsstyrelsen Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen G 15 Lokal: RÖ7-08

2013-04-11 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:37 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37 Datum och tid: 2013-04-09 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd G 20 Beredning Föredragande: LW 4. Näringsdepartementets hantering av en begäran om

2013-04-09 11:00:00

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD)

MARGARETA LARSSON Riksdagsledamot SD Kulturutskottet 2013-04-05 Begäran om granskning av Barn- och äldreministerns hantering av remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 2011/12:160 Enligt uppgifter som framkommit i media den 27 februari 2013 P4 Jönköping http svengesradio se/sida/artikel.

2013-04-08

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD) (pdf, 1059 kB)

KU-anmälan 2012/13:27 (1639-2012/13) av Peter Hultqvist (S)

Stockholm den 2 april 2013. Anmälan till konstitutionsutskottet. I samband med att nya styrelser för de regionala högskolorna ska utses har kommunalrådet i Falun Johny Gahnshag och riksdagsledamoten Anders Ahlgren inte ansetts som möjliga till omnominering i Högskolan Dalarnas styrelse. Den förstnämnda anses befinna

2013-04-02

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:36 Tisdag 2013-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36 Datum och tid: 2013-03-26 10:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Kl. 10.00 Sluten utfrågning med Stefan Kristiansson, tidigare MUST Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien G 4 3. Justering av

2013-03-26 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:35 Torsdag 2013-03-21 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35 Datum och tid: 2013-03-21 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Överblick 4. Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning G 5 5. Regeringens agerande i fråga om militärt

2013-03-21 08:30:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:34 Tisdag 2013-03-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34 Datum och tid: 2013-03-19 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag G 3 Beredning Föredragande: ACB 4. Regeringens hantering

2013-03-19 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:33 Torsdag 2013-03-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-03-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer G 10 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens hantering av

2013-03-14 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:32 Tisdag 2013-03-12 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-03-12 14:00 Plats: RÖ 7-08 1. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien G 6 Beredning Föredragande: JJ Bilagor 1. Skrivelse från Regeringskansliet delas vid

2013-03-12 14:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:31 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd G 20 Beredning Föredragande: LW 3. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om

2013-03-12 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:30 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-03-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet G 9 Beredning Föredragande: KH 3. Näringsdepartementets hantering av en begäran

2013-03-07 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:29 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth M till Skåne landshövding Margareta Pålsson G 16 Beredning Föredragande: MM

2013-03-05 11:00:00

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD)

RICHARD JOMSHOF Riksdagsledamot SD Karlskrona 2013-02-27 Begäran om granskning av integrationsministerns uttalande om gränspolisen De senaste dagarna har debatt uppstått rörande gränspolisens arbete med inre utlänningskontroller i Stockholms tunnelbana. Ett fåtal uppgifter i media gör gällande att Polisen har brutit

2013-02-28

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD) (pdf, 115 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:28 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-02-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth M till Skånes landshövding Margareta Pålsson G 16 Beredning Föredragande: MM

2013-02-21 09:00:00

KU-anmälan 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V)

Stockholm 2013-02-20 Till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet 25 januari i år entledigades Thielska Galleriets styrelseordförande Claes Wachtmeister. Enligt uppgift blev han uppkallad till Kulturdepartementet där statssekreterare Joachim Stymne

2013-02-20

KU-anmälan 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V) (pdf, 98 kB)