Dokument & lagar (79 524 träffar)

Interpellation 2019/20:75 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2019/20:75 Stödet till flygplatserna i Norrland av Edward Riedl M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen har infört en flygskatt som kommer att generera flera miljarder kronor till statskassan de kommande åren. I samband med att flygskatten infördes lovade regeringen efter massiv kritik att

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-11-08 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:75 av Edward Riedl (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2019/20:74 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2019/20:74 Brott mot välfärden av Katarina Brännström M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Polisen, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten höll nyligen en presskonferens om den ökande organiserade brottsligheten mot våra välfärdssystem. Det drivs exempelvis företag som enbart syftar till att mjölka

Inlämnad: 2019-10-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2019/20:74 av Katarina Brännström (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2019/20:73 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:73 Närhet till samhällsservice av Lars Beckman M till Finansminister Magdalena Andersson S För ett år sedan meddelade Kronofogden att man skulle avveckla ett antal kontor i Sverige, bland annat i Hudiksvall. Samtidigt har regeringen sagt sig vilja ha fler statliga jobb utanför våra storstäder liksom

Inlämnad: 2019-10-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2019/20:73 av Lars Beckman (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2019/20:72 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2019/20:72 Snedvriden konkurrens av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anna Hallberg S Sedan ett drygt årtionde har Sverige ett unikt bilateralt samarbetsavtal med Kina inom företags sociala ansvarstagande eller Corporate Social Responsibility, CSR, som fungerar som plattform för att diskutera normer inom

Inlämnad: 2019-10-22 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2019/20:72 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:71 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2019/20:71 Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anna Hallberg S Världshandeln utmanas på ett sätt som vi inte har sett på många, många decennier. Tidigare stabila handelsnationer går nu i konflikt med varandra, vissa lämnar etablerade gemenskaper och världshandeln minskar

Inlämnad: 2019-10-22 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2019/20:71 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2019/20:70 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2019/20:70 Socialförsäkringssystemet för företagare av Hans Rothenberg M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Företagare har på många sätt svåra förutsättningar att passa in i sociala försäkringssystem då de sociala försäkringssystemen är uppbyggda utifrån att anställning är normen. Exemplen är otaliga på

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-11-07 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2019/20:70 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:69 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:69 Krångliga regler för företag av David Josefsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Företagens administrativa kostnader till följd av regler ökade med ca 600 miljoner kronor under förra året enligt Tillväxtverkets rapport Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2018

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-11-12 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:69 av David Josefsson (M) (pdf, 104 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02706/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:204 av Mikael Larsson C Lokal infrastrukturplanering Mikael Larsson har ställt en fråga till mig som handlar om hur Trafikverket lyssnar till lokala intressenter vid planeringen av infrastrukturåtgärder. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03439/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:203 av Roger Haddad L Mer tid för historieämnet i skolan Roger Haddad har frågat mig när regeringen kommer att initiera en översyn eller en större revidering av timplanen i syfte att långsiktigt lösa problemet med exempelvis

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:202 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02821/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:202 av Eric Palmqvist SD Dricksvatten i hela landet Eric Palmqvist har frågat mig om hur jag och regeringen ser på grundvattnets roll för dricksvattenförsörjningen, och hur vi avser att agera för att säkerställa tillgången till

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:202 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02700/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:199 av Mattias Karlsson i Luleå M Tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mattias Karlsson i Luleå (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:195 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/20:195 av Mattias Bäckström Johansson SD Effektbrist Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att avvärja den tilltagande effektbristen i elsystemet. Låt mig börja med att säga att jag håller med frågeställaren om att detta är en viktig fråga för

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:195 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:194 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:194 av Dennis Dioukarev SD Behovet av en Kinastrategi Dennis Dioukarev har frågat mig om jag som utrikesminister och regeringen avser att ta fram en fullt utvecklad Kinastrategi med hänsyn tagen till säkerhetspolitiska överväganden, mänskliga

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:194 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:193 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02811/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:193 av Dennis Dioukarev SD Direktiv till Swedavia Dennis Dioukarev har frågat mig om jag har övervägt att ålägga statens förvaltningsbolag Swedavia som driver och utvecklar flygplatser att installera vattenpåfyllningsfontäner

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:193 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:192 Eget utträde av Dennis Dioukarev SD Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att eliminera avgiften för att anmäla egen avgång ur aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag, eller om vi anser att denna struktur skapar goda incitament

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:191 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02687/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:191 av Arman Teimouri L Tillåtelse för kommuner och regioner att upphandla flygtrafik Arman Teimouri har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen vill underlätta för regioner och kommuner att upphandla och finansiera

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:191 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:186 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03477 S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:186 av Dennis Dioukarev SD Underfinansieringen av välfärden Dennis Dioukarev har frågat mig varför jag och regeringen prioriterar att avskaffa värnskatten. Att värnskatten ska avskaffas följer av januariavtalet, en sakpolitisk

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:186 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:185 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2019/03476/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:185 av Dennis Dioukarev SD Myndighetskluster Dennis Dioukarev har frågat om jag och regeringen har för avsikt att arbeta för en ökad samlokalisering av relevanta svenska myndigheter, eller om landets sjukskrivna och pensionärer

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:185 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:184 av Magdalena Schröder M Förhör av barn utan vårdnadshavares tillstånd Magdalena Schröder har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att se över lagstiftningen i syfte att möjliggöra för polisen att förhöra syskon till brottsutsatta barn utan att en brottsmisstänkt vårdnadshavare ska kunna

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:183 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03384/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:183 av Margareta Cederfelt M Stärkt lagstiftning mot hedersrelaterade brott Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt agera för en skärpt lagstiftning mot hedersrelaterade brott. Hedersrelaterat

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:183 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)