Dokument & lagar (352 träffar)

KU-anmälan 2013/14:16 (1217-2013/14) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot S 2014-01-30 Dnr 1217-2013/14 Begäran om granskning av regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014. År 2009 fattade riksdagen i propositionen Ett användbart försvar prop. 2008/09:140, beslut om insatsorganisationen 2014. I beslutet

2014-01-30

KU-anmälan 2013/14:16 (1217-2013/14) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 117 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2013-12-05 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Inkommande besök Utskottet beslutade att ta emot besök av Riksrevisionen torsdagen den 16 januari 2014 kl. 09.00.

2013-12-05

KU-anmälan 2013/14:15 (1181-2013/14) av Matilda Ernkrans (S)

MATILDA ERNKRANS Riksdagsledamot S 2014-01-28 Dnr 1181-2013/14 Begäran om granskning regeringens beräkning av klimatmålet för 2020 Riksdagen beslutade 2009 Betänkande 2008/2009: MJU28 om ett mål för klimatpolitiken som innebär att Sverige ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Målet gäller

2014-01-28

KU-anmälan 2013/14:15 (1181-2013/14) av Matilda Ernkrans (S) (pdf, 155 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-03 TID 11.0011.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats propositioner 2013/14:46 Regionalt

2013-12-03

KU-anmälan 2013/14:14 (938-2013/14) av Morgan Johansson (S)

MORGAN JOHANSSON Riksdagsledamot S 2013-12-18 Dnr 938-2013/14 Begäran om granskning av Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar Enligt vad som har framkommit av Sveriges Radios ekoredaktions rapportering har reportern Erik Ridderstolpe hos Utrikesdepartementet begärt ut uppgifter som berör

2013-12-18

KU-anmälan 2013/14:14 (938-2013/14) av Morgan Johansson (S) (pdf, 165 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-11-28 TID 08.1508.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2013/14:K4 av Jonas Åkerlund

2013-11-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-26 TID 11.0012.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Digital mötestjänst Miljöcontroller Anne Rymer-Rythén lämnade information om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:12. 3

2013-11-26

KU-anmälan 2013/14:13 (847-2013/14) av Agneta Gille (S)

AGNETA GILLE Riksdagsledamot S 2013-12-10 Dnr 847-2013/14 Begäran om granskning av regeringens hantering av ärendet Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna. Torsdagen den 14 november fattade regeringen beslut i ärendet Överklagande

2013-12-10

KU-anmälan 2013/14:13 (847-2013/14) av Agneta Gille (S) (pdf, 181 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-19 TID 10.4510.50 11.3012.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Vissa tobaks- och alkoholmotioner Kanslichefen anmälde att socialutskottet har berett konstitutionsutskottet

2013-11-19

KU-anmälan 2013/14:12 (664-2013/14) av Per Bolund (MP) och Morgan Johansson (S)

PER BOLUND Riksdagsledamot MP MORGAN JOHANSSON Riksdagsledamot S 2013-11-26 Dnr 664-2013/14 Begäran om granskning av regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms M aktieköp. Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska demokratin och i offentlig förvaltning. Insyn

2013-11-26

KU-anmälan 2013/14:12 (664-2013/14) av Per Bolund (MP) och Morgan Johansson (S) (pdf, 228 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-14 TID 09.0009.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven F.B-A. till Per Bill M får närvara vid dagens sammanträde. 2 EU-förslag om förordning om stadgar för och finansiering av europeiska

2013-11-14

KU-anmälan 2013/14:11 (559-2013/14) av Morgan Johansson (S)

MORGAN JOHANSSON Riksdagsledamot S 2013-11-14 Dnr 559-2013/14 Till Konstitutionsutskottet Regeringens handläggning av subsidiaritetsprövningen av förslaget om EU:s åklagarmyndighet När Riksdagen gör subsidiaritetsprövningar av EU-förslag så ska regeringen som underlag för denna prövning lämna en bedömning i subsidiaritetsfrågan

2013-11-14

KU-anmälan 2013/14:11 (559-2013/14) av Morgan Johansson (S) (pdf, 189 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-12 TID 11.0011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas utskottssammanträden. 2 EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv

2013-11-12

KU-anmälan 2013/14:10 (492-2013/14) av Fredrik Olovsson (S) och Per Bolund (MP)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot S PER BOLUND Riksdagsledamot MP 2013-11-07 Dnr 492-2013/14 Begäran om granskning av migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer i gruvföretag Via rapportering i olika media har vi fått kännedom om att migrationsminister Tobias Billström M den 13 februari 2013 köpte 30 000 aktier

2013-11-07

KU-anmälan 2013/14:10 (492-2013/14) av Fredrik Olovsson (S) och Per Bolund (MP) (pdf, 148 kB)

KU-anmälan 2013/14:9 (110-2013/14) av Bodil Ceballos och Peter Eriksson [båda MP]

BODIL CEBALLOS PETER ERIKSSON Riksdagsledamöter MP 2013-09-25 Dnr 110-2013/14 Begäran om granskning av utrikesministerns och fd biståndsministerns hantering av biståndsanslaget Uppgifter har framkommit om att utrikesdepartementet under åren 2009, 2010, 2011 och 2012 låtit dåvarande biståndsministern och hennes statssekreterares

2013-09-25

KU-anmälan 2013/14:9 (110-2013/14) av Bodil Ceballos och Peter Eriksson [båda MP] (pdf, 731 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven S. J. till Andreas Norlén M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Information om riksdagens anslag KU1 Riksdagsdirektören Kathrin

2013-11-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 2013-11-05 TID 11.0011.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna M.L. och A.B. till Per Bill M får närvara vid denna veckas

2013-11-05

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S)

JÖRGEN HELLMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2014-09-09 Begäran om granskning av finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut Enligt uppgifter i media har finansmarknadsminister Peter Norman skickat sms till en av Lantbrukarnas Riksförbunds LRF lobbyister där innehållet i

2014-09-11

KU-anmälan 2013/14:7 (2814-2013/14) av Jörgen Hellman (S) (pdf, 104 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-10-24 TID 08.1508.33 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet, under förutsättning av

2013-10-24

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP)

Stockholm 2014-09-10 Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland Det har nyligen framkommit att Vattenfall deltar i processer som syftar till att öppna tre nya dagbrott för brunkol i delstaten Brandenburg, Tyskland. Bolaget anmälde

2014-09-10

KU-anmälan 2013/14:6 (2806-2013/14) av Lise Nordin (MP) (pdf, 113 kB)