Dokument & lagar (466 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2013/14:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36 DATUM 2014-06-12 TID Kl. 08.00 08.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:35. 2 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. TU20 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:131, skrivelse

2014-06-12

Trafikutskottets protokoll 2013/14:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:35 DATUM 2014-06-05 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:34. 2 Taxifrågor TU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:223 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU18.

2014-06-05

Trafikutskottets protokoll 2013/14:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34 DATUM 2014-06-03 TID Kl. 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm och Anna Lundman chef för verksamhetsområde underhåll, båda från Trafikverket, informerade om de senaste uppgifterna rörande järnvägens

2014-06-03

Trafikutskottets protokoll 2013/14:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33 DATUM 2014-05-27 TID Kl. 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 5 juni. 2 Justering av protokoll

2014-05-27

Trafikutskottets protokoll 2013/14:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32 DATUM 2014-05-13 TID Kl. 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:31. 2 Vissa vägtrafikfrågor TU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:181 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2014-05-13

Trafikutskottets protokoll 2013/14:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-05-06 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:30. 2 Luftfartsfrågor TU17 Utskottet fortsatte behandlingen av ärendet. Ärendet bordlades. Utskottet beslutade att ge försvarsutskottet

2014-05-06

Trafikutskottets protokoll 2013/14:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-04-29 TID Kl. 11.00 11.10, 11.25 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:29. 2 Vissa vägtrafikfrågor TU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:181 och motioner. Ärendet bordlades.

2014-04-29

Trafikutskottets protokoll 2013/14:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-04-10 TID Kl. 10.00 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Regionala Flygplatser SRF Vd Peter Larsson från Svenska Regionala Flygplatser SRF informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-04-10

Trafikutskottets protokoll 2013/14:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-04-03 TID Kl. 09.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Framtidens luftfart. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2. Vid protokollet

2014-04-03

Trafikutskottets protokoll 2013/14:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-04-01 TID Kl. 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om flygtrafikledningstjänsten Statssekreterare Ingela Bendrot från Näringsdepartementet, avdelningschef Elisabeth Sallfeldt från Swedavia, generaldirektör Olle Sundin från LFV, operativ

2014-04-01

Trafikutskottets protokoll 2013/14:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-25 TID Kl. 11.00 12.20, 12.30 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om yrkestrafikreglerade frågor Transportpolitiskt ansvarig, Ulric Långberg från Sveriges Åkeriföretag, utredare Magnus Falk från Transportarbetare-förbundet och förbundsdirektör

2014-03-25

Trafikutskottets protokoll 2013/14:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-03-18 TID Kl. 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att vikarierande sekretariatschef Christer Åström från riksdagens Utvärderings- och forskningssekretariat fick närvara vid dagens utskottssammanträde.

2014-03-18

Trafikutskottets protokoll 2013/14:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-03-13 TID Kl. 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Yrkestrafik TU14 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Inkommen skrivelse Anmäldes till utskottet inkommen

2014-03-13

Trafikutskottets protokoll 2013/14:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-03-06 TID Kl. 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. 2 Trafiksäkerhet TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU9. S-M-MP-FP-C-SD-V-

2014-03-06

Trafikutskottets protokoll 2013/14:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-04 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 14 mars 2014. 2 Justering av protokoll

2014-03-04

Trafikutskottets protokoll 2013/14:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-20 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Monica Rupprecht Hjort, avdelningschef Lena Björck och programansvarig Dimitrios Ioannidis, samtliga från Riksrevisionen,

2014-02-20

Trafikutskottets protokoll 2013/14:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-18 TID Kl. 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 IT-politiska frågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU7. S-M-MP-FP-C-SD-V-

2014-02-18

Trafikutskottets protokoll 2013/14:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID Kl. 10.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18. 2 Cykelfrågor TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkandet. S-MP- och V-ledamöterna anmälde

2014-02-06

Trafikutskottets protokoll 2013/14:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-01-30 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från X2AB VD Charlotte Wäreborn Schultz, projektledare Peter Nilsson, delprojektledare Nicklas Lidersson och projektkoordinator Kjell Åke Lantz, samtliga från X2AB, informerade om

2014-01-30

Trafikutskottets protokoll 2013/14:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-28 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 It-politiska frågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:32 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Cykelfrågor

2014-01-28