Dokument & lagar (352 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:36 DATUM 2014-09-17 TID 10:00-13:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Lars Franzén från protokollkansliet fick närvara under sammanträdet. 2 Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd tillsammans med FöU Utrikesminister

2014-09-17

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:34 DATUM 2014-06-18 TID 07:3008:25 08:4508:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC och allmänna rådet GAC Utrikesminister Carl Bildt UD, lämnade information gemensamt med EU-nämnden inför utrikesrådet FAC och GACLedamöternas frågor besvarades.

2014-06-18

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33 DATUM 2014-05-27 TID 09:00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU3 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:90, redogörelse 2013/14:NR1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU3. S- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

2014-05-27

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:32 DATUM 2014-05-08 TID 09:30-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag UU8 Utskottet fortsatte behandlingen av Proposition 2013/14:190 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU8. MP- och V-ledamöterna

2014-05-08

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-05-06 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:29 2 Kanslimeddelanden Anmäldes att: reserapport för delegationsresa till den fjärde interparlamentariska konferensen för

2014-05-06

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-04-30 TID 09:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Sammanträdet ställdes in. Ledamöterna meddelades via sms. Vid protokollet Marlene Quiñones Justeras den 8 april 2014. Sofia

2014-04-30

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-04-29 TID 11:00-11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:115 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU10. S-MP-V-och

2014-04-29

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-04-15 TID 11:0011:30 12:4513:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson återkopplat svar på fråga som ställdes vid den Offentliga utfrågningen den 8 april 2014. Svar

2014-04-15

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-04-10 TID 08:0008:35 8:5511:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om Sveriges insatser i Afghanistan det militära perspektivet tillsammans med FöU Överbefälhavare Sverker Göranson, och brigadgeneral Mats Engman från Försvarsmakten,

2014-04-10

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-04-08 TID 11:0012:25 14:0015:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamöter från FöU fick närvara vid sammanträdet. 2 Föredragning om situationen i Ukraina från olika perspektiv Ambassadör Henrik

2014-04-08

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-04-03 TID 09:3009:35 10:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 UU10 Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:115 och motioner Ärendet bordlades. 2 Nästa sammanträde Utskottet beslutade

2014-04-03

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-03-27 TID 09:4511:15 14:0015:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU15. S-MP-SD-och V-ledamöterna anmälde

2014-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-03-20 TID 09:4510:00 10:4511:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 2 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE

2014-03-20

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-13 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interparlamentariska unionen IPU UU16 Utskottet behandlade redogörelse 2013/14: RS4. Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU16 2 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

2014-03-13

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 20140311 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat Sveriges globala engagemang i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i enlighet med bifogade program bilaga 2Vid

2014-03-13

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-03-03 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesrådet FAC tillsammans med EU-nämnden Information om Ukraina från UD:s kabinettsekreterare Frank Belfrage, kansliråd Cecilia Tamm, kansliråd Kristin Forsgren Bengtsson samt departementsråd

2014-03-03

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-03-04 TID 11:0012:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från UD om Ukraina m.m. Utrikesrådet Torbjörn Sohlström, kanslirådet Magnus Sätterberg och departementssekreterare Jamal Alassaad, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information

2014-03-04

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-20 TID 10:0010:25 10:3011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sverige i Arktiska rådet UU14 Utskottet fortsatte behandlingen skrivelse 2013/14:50 och motioner. Utskottet justerade betänkande skrivelse 2013/14:50 S-MP- och V-ledamöterna

2014-02-20

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-02-20 TID 10:0010:25 10:3011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sverige i Arktiska rådet UU14 Utskottet fortsatte behandlingen skrivelse 2013/14:50 och motioner. Utskottet justerade betänkande skrivelse 2013/14:50 S-MP- och V-ledamöterna

2014-02-20

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-30 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från expertgruppen för biståndsanalys EBA Ordförande Lars Heikensten och kanslichef Sonja Daltung lämnade information gällande biståndsanalys. Ledamöternas frågor besvarades.

2014-01-30